Ekološke takse za kompanije

|   Info
Agencija za zaštitu životne sredine uputiće obaveštenje za 4800 kompanija koje su obveznici, a koje nisu dostavile godišnji izveštaj do 31. marta, kada je bio krajnji rok za to, sa ciljem da se naparve ekološke takse. „One kompanije koje se ne odazovu, njima će biti upućena prekršajna prijava, jer želimo da stvorimo jasnu sliku čime Srbija raspolaže kada govorimo o godišnjim količinama otpada, kaže direktor ove Agencije, Filip Radović“.

Kompanije koje su obveznici trebalo bi Agenciji za zaštitu životne saredine Republike Srbije da dostave godišnje izveštaje na osnovu kojih se formiraju godišnje ekološke takse, ali ti podaci ulaze i u godišnji izveštaj o stanju životne sredine u Srbiji, kaže direktor ove Agencije, Filip Radović.

 

Srbija je tek u drugoj polovini dvehiljaditih godina počela sa harmonizacijom evropskih standarda i direktiva, a tek u psolednjih nekoliko godina se to radi na odgovarajući način, kažu iz ove Agencije.

 

Ekološka taksa se plaća po više osnova: proizvodi koji nakon upotrebe postaju otpad, količine otpaada koje se generišu, zatim se plaća na osnovu emisija koje se ispuste u vodu, vazduh ili tlo. Elektroprivreda Srbije je najveći emiter otpada na teritoriji Srbije, oni emituju oko 8 miliona tona pepela godišnje, a li tu je i otpad koji je vezan za žibvotni standard stanovništva, pa tako naši sugrađani generišu duplo manje otpada nego što to čine stanovnici Austrije, ali više nego što su to neke istočne zemlje, ističe Radović.

Novinar: Danijela Perović