Jedinstveni međunarodni festival poezije na dijalektu – Preobražensko pojanje

|   Info
Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svesti o vlastitom identitetu. U današnje vreme sve je više stranih reči u našem jeziku što ugrožava njegovoj razvoj. Vuk stefanović Karadžić je jednom rekao da je jezik hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dotle živi i narod. Jedinstvena kulturna manifestacija na Balkanu Preobražensko pojanje ima upravo za cilj da očuva maternji jezik i afirmiše književno stvaralaštvo na dijalektu. Ovaj festival će 15 i 16 avgusta biti održan u dvorištu Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu.