Koja su nova ovlašćenja komunalne policije?

|   Video
Najaktuelnija tema ovih dana u Srbiji jeste svakako novi Zakon o komunalnoj policiji. Naime Skupština Srbije usvojila je Zakon o komunalnoj miliciji koji omogućava da i opštine, a ne samo gradovi, mogu da planiraju njeno formiranje. Zakon uvodi dva nova ovlašćenja - zaustavljanje i pregledanje vozila kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca.