Koja su ovlašćenja komunalne milicije?

|   Video
Skupština Srbije usvojila je Zakon o komunalnoj miliciji koji omogućava da i opštine, a ne samo gradovi, mogu da planiraju njeno formiranje. Zakon uvodi dva nova ovlašćenja - zaustavljanje i pregledanje vozila kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca. Pripadnicima komunalne milicije biće omogućen rad u civilu, ali isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije.