Monografija o rusinskim porodicama u opštini Šid

|   Život
Nedavno je publikovana nova monografija u kojoj su objavljeni podaci o rusinskim porodicama naseljenim u selima šidske opštine. Ator monografije Radovan Sremac ovog puta prikupio je podatke iz matičnih knjiga koje obuhvataju više od petsto rusinskih porodica. Planirana promocija knjige odložena je zbog aktuelne situacije

   U  drugoj po redu monografiji o rusinskim porodicama u  selima  opštine Šid  autora Radovana Sremca   zapisani su   matični podaci    rođenih,venčanih i murlih   od 1815 do 1920 godine.  Rusini su u tom periodu bili naseljeni u  sedamnaest sela šidske opštine a autor je ovom prilikom  obradio podatke o  petnaest hiljada imena. Karakteristično je, da je ovom i prethodnom monografijom zabeležena  kompletna  genealogija  rusinskih porodica šidske opštine što je jedinstveni slučaj  u celoj Srbiji. Iako već duži period proučava i istražuje matične zapise celogupnog  stanovništva  šidske poštine pa i šire, autor nam otkriva  da rad na ovoj monografiji nije bio jednostavan: porodice su se selile iz sela u selo tako da je podatke o istoj porodici ili osobi bilo teže rasčlaniti.Knjiga je u prodaji, pisana je dvojezično na rusinskom i srpskom jeziku . aZbog aktuelne situacije predstavljanje ove publikacije široj javnosti odloženo je do daljnjeg.