Obuka za sticanje licence medijatora

|   Info

U Apelacionom sudu u Nišu, predstavljen je nacrt Strateškog dokumenta za unapređenje primene medijacije u Srbiji pod nazivom: “Strateške smernice za primenu medijacije u Republici Srbiji“. Jedan od ciljeva su strožiji kriterijumi u sistemu licenciranja i edukacije lica za medijaciju tako da je preporuka da obuka za posrednike – medijatore, traje najmanje 40 časova, umesto 25 časova, koliko je sada potrebno.

Od 10. do 12. maja 2019. godine Fakultet političkih nauka Beograd kao jedina državna ustanova akreditovana od strane Ministarstva pravde RS, održaće poslednju obuku za sticanje licence medijator u Nišu po sadašnjim važećim zakonskim odredbama. .

Sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti na , tel. 063445800 ili na e-mail adresu: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com