Popis javne svojine šidske opštine

|   Život
U sali Skupštine opštine Šid danas je održan drugi koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovine. Tokom sastanka date su smernice korisnicima javnih preduzeća i ustanova za upis podataka javnih nepokretnosti a koje će opština proslediti Republičkoj direkciji

 Imovina lokalne samouprave važna je karika lokalnog i ekonomskog razvoja poruka je sa drugog sastanka   namenjenog korisnicima opštinske imovine opštine Šid. Projekat finansira Evropska unija u sklopu programa Exchange 5 koji sprovodi Ministarstvo državne uprave  i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Aktivnosti na ovom projektu između ostalog  podrazumevaju unapređenje lokalnog pravnog okvira,edukaciju zaposlenih u opštinskim upravama i javnim preduzećima za efikasno upravljanje imovinom,sprovođenje popisa opštinske imovine i njeno ažuriranje te snimanje  podzemnih instalacija i priprema tehničke dokumentacije za ozakonjenje bespravno građenih objekata. Rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima biće otklonjena ključna prepreka na putu privlačenja  novih investicija. Značaj ovog projekta podrazumeva održavanje i kapitalno ulaganje u komunalnu i putnu infrastrukturu, održavanje objekata javne namene poput škola,vrtića,ustanova kulture i mesnih zajednica. Vrednost projekta čiiji je nosilac Opština Beočin jeste 166,089 evra a  partneri projekta su Centar za ravnomerni regionalni razvoj i  opština Šid.