Rasterećenje niških privrednika velikog dela nameta u svrhu oglašavanja

|   Info
Skupština Grada Niša, na sednici održanoj u petak, 16. avgusta usvojila je predlog odluka Gradskog veća da se niški privrednici rasterete velikog dela nameta na ime naknada u svrhu oglašavanja.
Foto: televizija Kopernikus

 

Usvajanjem predloga o drastičnom smanjenju taksi za oglašavanje, privrednicima koji posluju na teritoriji Grada Niša, značajno je olakšano poslovanje. Ovu inicijativu članova Privredne komore Srbije – RPK Niš, podržali su članovi Privredno-ekonomskog saveta Grada Niša, Kluba privrednika „Naissus“, Opšteg udruženja samostalnih privrednika i zanatlija Niš i drugih formalnih i neformalnih poslovnih udruženja.

Najznačajnije izmene odluke o oglašavanju odnose se na član 61

Za nalepnice na fasadnim otvorima poslovnog prostora, na izlozima poslovnog prostora, na portalima, vratima, prozorima, bez obzira na veličinu nalepnice i bez obzira da li se nalazi na unutrašnjoj ili spoljašnjoj strani objekta, ne naplaćuje se naknada. Za elektronski displej, svetleća slova, svetlosni prikaz i druga sredstva koja sadrže oglasnu poruku na unutrašnjoj strani objekta ne naplaćuje se naknada.

Za sva prethodno navedena sredstva za oglašavanje, ne podnosi se zahtev za izdavanje dozvole ili bilo koje druge forme odobrenja nadležnim lokalnim organima, samim tim, korisnik mesta oglašavanja nije dužan da podnosi projekat ili elaborat.

U Odluci o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina grada Niša izmenjeni su procenti umanjenja naknade za korišćenje javne površine za oglašavanje, tarifni broj 2 Odluke. Izdvajamo najznačajnije:

Pravna lica i preduzetnici koji koriste javnu površinu za oglašavanje za sopstvene potrebe, kao i površine i objekte za oglašavanje za sopstvene potrebe kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, plaćaju naknadu umanjenu za 95%;

Obveznici iz ovog tarifnog broja koji koriste objekte za oglašavanje na osnovu ugovora o korišćenju mesta za oglašavanje u skladu sa Pravilnikom o izboru korisnika mesta za oglašavanje i Odlukom o oglašavanju na teritoriji Grada Niša, plaćaju naknadu umanjenu za 99%.

Ovo praktično znači da će, nakon usvajanja ovih odluka, maksimalni iznosi za plaćanje po ovom osnovu, u ekstra centralnoj zoni grada, biti 5 dinara po metru kvadratnom dnevno (150 dinara mesečno ili 1800 dinara godišnje), umesto dosadašnjih 50 dinara (1500 dinara mesečno ili 18.000 dinara godišnje) za pravna lica i preduzetnike koja imaju godišnji prihod preko 100 miliona dinara, tj. 20 dinara (600 dinara mesečno ili 7200 dinara godišnje) za pravna lica i preduzetnike koji imaju godišnji prihod manji od ovog iznosa i to se odnosi isključivo na sredstva za oglašavanje koja su van izloga i portala.

Napominjemo da sredstva koja pravni subjekti uplaćuju na ime poreza na imovinu i poreza na dohodak, kao i sredstva koja se direktno prenose iz budžeta Republike Srbije predstavljaju osnovne prihode lokalne samouprave i ona beleže značajan rast. Razlozi za to su povećanje broja zaposlenih, rast ličnih dohodaka, kao i veliki broj novih poslovnih investicija u našem gradu, koje su rezultat ekonomske politike republičke vlasti i značajnog povećanja sredstava koja se ulažu u infrastrukturu od strane Vlade Republike Srbije. Ovo povećanje prihoda u gradskom budžetu u velikoj meri prevazilaze iznos sredstava koja bi se prikupila od naknada po osnovu stare odluke, tako da ni na koji način neće uticati na funkcionisanje Grada i dalji razvoj infrastrukture. Naprotiv, bolji poslovni ambijent utiče na povećanje investicija i plata, a samim tim i bolje naplate poreza koji su izvorni prihodi
budžeta. Naglašavamo da usvojene izmene i smanjenje naknade za više od 10 puta, podjednako pozitivno utiču na sve kategorije privrednih subjekata na teritoriji grada.

Treba takođe naglasiti da je novousvojeni iznos tarifa naknade za korišćenje javnih površina za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica Grada Niša, prema saznanjima Privredne komore Srbije – RPK Niš, ubedljivo najniži u Republici Srbiji. U Beogradu je ova tarifa 50 dinara po kvadratnom metru u ekstra zoni, Novom Sadu 31 dinar, Vranju 50, dok se na primer u Kragujevcu  iznos tarife kreće od 100 do 17 dinara, zavisno od veličine privrednog subjekta.
Takođe, svi gradovi u Srbiji naplaćuju svakovrsno oglašavanje, uključujući i oglasni materijal istaknut u izlozima i portalima. Ovako realizovana inicijativa Privredne Komore u saradnji sa Gradonačelnikom i drugim organima lokalne samouprave u Nišu, primer je dobre prakse i odgovornog odnosa prema privredi, što je istovremeno i apel ostalim lokalnim samoupravama sa područja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga da postupe na isti način, prilikom donošenja sličnih odluka.

Dobra komunikacija između RPK Niš, drugih poslovnih udruženja i lokalne samouprave, predstavlja pravi smisao aktivnosti Regionalne privredne komore i siguran način da se uspešno realizuje osnovna funkcija Komorskog sistema i odgovori na  zahteve privrede. Očekujemo da će se sa ovakvom praksom nastaviti i da ćemo zajedno uspeti da značajno podignemo nivo poslovnih aktivnosti u narednom periodu.