47 sednica Opštinskog veća opštine Raška

|   Info
Na 47-oj sednici Opštinskog veća opštine Raška usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za prvu polovinu ove godine, odluka o izmenama i dopunama odluke o uredjenju naselja i utvrdjeni predlozi odluka o radnom vremenu ugostiteljskih , trgovinskih i znatskih objekata i o auto taksi prevozu, na teritoriji opštine Raška. Članovi Veća utvrdili su i predlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu subvencija za obavljanje nerentabilnih linija u prigradskom prevozu i predlog Pravilnika o korišćenju besplatnog kombi prevoza za osobe sa invaliditetom. Razmatran je i Pravilnik o izmeni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u JKP „Putevi Raška“. Na kraju sednice Opštinsko veće je razmatralo žalbe na rešenja komunalnih inspekcija. Svakako, da je najvažnija tačka dnevnog reda bio izveštaj o izvršenju odluke o budžetu, kaže član Veća Zagorka Šumarac.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar