Bezbednost najmlađih na rekreativnim nastavam

|   Info
Problem bezbednosti dece u javnom saobraćaju ne možemo posmatrati iz jednog ugla, potreban je sistemski pristup ovom problemu.

 

 

 

Nakon tragedija koja se dogodila na Divčibarama, kada je na rekreativnoj nastavi poginuo desetogodišnji dečak iz Subotice postavlja se pitanje bezbednsoti dece u javnom saobraćaju.  Roditelji sa razlogom postavljaju pitanje koliko je nastavnički kadar obučen  kada im se povere naša deca na rekreativnim nastavama i eskurzijama. Profesor Saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac smatra da nastavnici nisu dovoljno edukavani

“Moj utisak je da nisu dovoljno , a posebno nisu obučeni ni u tome kako decu učiti i šta treba da bude lekcija za decu, a posebno ne u organizacionom delu kako decu izvesti na ulicu.Zakon poznaje koncept školskih saobraćajnih kontorola, njega treba urediti pravilnikom. Nastavnicima je nametnuto mnogo obaveza i odgovornosti,  zato se deca ne izvode na ulice s razlogom a tamo gde mora rade to nespremno i nestručno”.

 Dešavala se da deca koja borave na rekrativnoj nastavi budu  prinuđena da šetaju prometnim regionalnim putem. Koliko je važno kada se bira destinacija za odlazak na rekereativnu nastavu pokazao je i slučaj Divičbare. Bitno je pri izboru voditi računa o svemu pa i o tome gde se  hotel nalazi, kakva je infrastruktura. Boris Antić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu naglašava da problem ne možemo posmatratu iz jednog ugla, potrebno je sistemski pristupiti, kako bi bezbednost dece u saobraćaju bila unapređena.

“Objekti koje deca posećuju treba da budu zaštičeni, da ne budu u blizini magistralnih puteva sa visokom frekvencijom saobraćaja. Tu je i problem infrastrukture, da li su pešačke staze odvojene od motornih tokova, da li postoje pešački prelazi ili drugi vidovi prelaza kako bi deca mogla bezbedno da pređu saobraćajnicu. I konačno imamo problem vezan za saobraćajno obrazovanje i vaspitanje gde deca i učitelji jako malo uče o bezbednosti u saobraćaju odnosno pravilnom učešću.“

Zakon postoji, treba ga poštovati i dodatno organizovati seminare i obuke za za nastavnički kadar. Kada dođe do tragedije  gde  najmlađi stradaju kao pešaci u saobraćaju, ne postavlja se više pitanje zakona nego koliko  smo adekvatno edukovani za ucesce u javnom saobraćaju.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar