Da li pogrešno punite telefon?

|   Život
Iako mislimo da je punjenje telefona jednostavan posao, i da tu ne postoji "caka", pogledajte preporuke.

 


Izvor: B92

Biznis insajder napisao je listu preporuka, na osnovu istraživanja Battery University istraživačkog sajta i Cadex kompanije, na koji način bi trebalo pravilno puniti mobilni telefon.

Ovo je posebno važno za ajfon vlasnike, jer će na ovaj način očuvati bateriju, njeno maksimalno korisno stanje (punjivost) i odložiće njenu zamenu i ozloglašeno usporavanje ajfon uređaja.

- Punite telefon kad god stignete, malo po malo
- Trudite se da ne istrošite bateriju u potpunosti (da se telefon isključi)
- Pokušajte da održavate napunjenost baterije između 65 i 75 odsto
- Ukoliko je prethodna stavka nedostižna, održavajte je na 45 - 75 odsto nivou
- Ne punite bateriju nikad do kraja
- Ne punite bateriju nikad od nule do 100 odsto odmah
- Ne bi trebalo da punite bateriju non-stop tokom noći
- Isključite telefon sa punjača uvek kad dostigne 100 odsto napunjenosti.

Objašnjenja i nalazi istraživanja: Punite bateriju kad god stignete, jer kratkotrajno punjenje ne može da joj naškodi. Ako dozvolite da se baterija često prazni do kraja pomažete u njenom starenju i skraćivanju radnog veka, pa i kapaciteta. Baterija će najduže trajati i imati isti kapacitet najduže, ukoliko je održavate na nivou napunjenosti između 65 i 75 odsto. Ukoliko održavate napunjenost na nivou manjem od 25 odsto rizikujete da oštetite bateriju brže. Litijum-jonske baterije nisu predviđene da se non-stop pune do 100 odsto kapaciteta, pa ih stoga nemojte često ni puniti na ovaj način.