Danas je Letnji Aranđelovdan

|   Info
Danas je Sabor arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih anđela serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta. Prvi je uz arhangela Mihaila koji je predvodnik vojske anđela i sila dobra. Slavi se kao Blagovesnik.
Foto: svisrbisveta.org

 

Izvor: RTS

Crkva Aarhangela Gavrila slavi kao blagovesnika koji je najavljivao sve značajne događaje u hrišćanstvu.
Učestvovao je u Božjem stvaranju sveta i borbi protiv palih anđela, preneo je proroku Mojsiju svedočanstvo o Božjoj tvorevini i u pustinji ga podučio kako da napiše knjigu Postanja.

Najavio je rođenje Jovana Preteče, Presvete Bogorodice Marije, a potom i spasitelja ljudskog roda, Isusa Hrista.

Arhangel Gavrilo objavio je i najradosniju vest u hrišćanstvu, vest o Hristovom Vaskrsenju.

Freska arhangela na Hristovom grobu, Beli anđeo, iz manastira Mileševa, otelotvorenje je najvažnijeg hrišćanskog trojstva, ljubavi, vere i nade. Poslata je iz Evrope u prvom satelitskom prenosu video-signala između Starog kontinenta i Amerike, potom i u vasionu, u okviru "paketa ljudskih dostignuća".

Mnogi narodni običaji vezuju se za ovaj praznik, u narodu poznat kao Letnji Aranđelovdan.

Svi su poslovi danas zabranjeni, osim ukoliko se započinje neka moba ili dobrotvorni rad. Ljudi bi danas trebalo da se sete bližnjih, posebno siromašnih.