Grad plaća dug zbog nestručnosti

|   Niš
Opština Niška Banja će po presudi Apelacionog suda morati da isplati dug koji je nastao tokom poplava 2015. godine kada je Direkcija za upravljanje i razvoj Niške Banje nestručno reagovala tokom saniranja bujičnih potoka i poplavila zasade žitelja opštine. Grad Niš izdvojiće blizu tri miliona dinara za isplatu dela duga, zatezne kamate i troškova parničnog postupka, saopšteno je na Gradskom veću.