Komisije za borbu protiv narkomanije

|   Info
Mladi uzimaju psihoaktivne supstance iz različitih razloga, kao što je radoznalost, vršnjački pritisak, problemi u porodici
Foto: televizuja Kopernikus

U Srbiji svakog dana ima sve više psihoaktivnih supstanci i sve su opasnije".Poslednji na žalost tragični podaci nam govore da su u tome  najranjivija kategorija mladi, kod kojih postoji želja da sve probaju,  a na nama je da pokušamo da im objasnimo da to nije stvar koja je "in" , da to nije ulaznica u društvo,  i nije nešto,  što će im doneti dobro u budućnosti. Iz tog razloga je Vlada Srbije donela  odluku o formiranju Komisije za borbu protiv narkomanije u školama i ona je održala svoj prvi sastanak. Akcenat u ovoj borbi biće stavljen na posebno ranjivu grupu,  a to su deca školskog uzrasta, koja sve češće postaju meta dilera drogom.U tom pravcu u narednom periodu biće preduzete odgovarajuće mere i organizovana sistemska kampanja povećanja svesti o štetnosti narkotika odnosno direktnog uticaja na decu školskog uzrasta. Kampanja će biti usmerena i na roditelje, koje će edukovati,  kako da prepoznaju promene kod svoje dece u ponašanju, nastale konzumiranjem narkotika i njihova potencijalna rizična stanja.

 Ni jedna droga nije naivna i sve su jednako opasne i smrtonosne. Mladi uzimaju psihoaktivne supstance iz različitih razloga, kao što je radoznalost, vršnjački pritisak, problemi u porodici. I stručnjaci se slažu,  da je za prevenciju narkomanije veoma važno ući u škole, jer je to mesto mesto gde najviše može da se učini i treba krenuti od najranijeg uzrasta, a to će biti zadatak Komisije za borbu protiv narkomanije u školama.

 

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar