Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

|   Info
Zaštitnik rađana Zoran Pašalić izjavio je danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, da je pandemija korona virusa dodatno otežala položaj dece koja su žrtve radne eksploatacije, posebno dece koja žive i rade na ulici i učinila ih gotovo nevidljivim za nadležne i društvo.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet

"Deca koja su prinuđena da fizički rade, pre svih 'deca ulice', izložena su mnogobrojnim rizicima koji štete njihovom zdravlju i psihofizičkom razvoju", poručio je Pašalić u saopštenju.

On je dodao da se rešenje nalazi u otklanjanju uzroka zbog kojih su deca izložena fizičkom radu - da li je u pitanju siromaštvo u kojem žive, pa na taj način jedino stiču prihode ili je, pak, reč o zloupotrebi dece i trgovini ljudima.

Pašalić je istakao da u pogledu dečjeg rada ne treba zanemariti položaj dece u seoskim sredinama i zloupotrebu njihovog rada u poljoprivredi, što se često smatra delom tradicionalne kulture.

"Sve je to posledica nepoznavanja i nerazumevanja pojave, isključenosti dece i nedostupnosti usluga", ocenio je Pašalić.

On je i od Ministarstva za brigu o porodici, koje je preuzelo nadležnosti Ministarstva za rad kojem je prvobitno uputio zahtev, zatražio da stavi van snage nalog centrima za socijalni rad po kojem su dužni da decu koja žive i rade na ulici hitno oduzimaju roditeljima i pokreću sudske postupke za oduzimanje roditeljskih prava, a Ministarstvo za rad je 2020. odbilo da izvrši taj nalog.