Nacionalni kontakt centar RFZO-a

|   Info
Republički fond za zdravstveno osiguranje omogućio je građanima i osiguranim licima da na jednostavan, brz i lakši način dobiju neophodne informacije u vezi sa ostvarivanjem svojih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja putem Nacionalnog kontakt centra RFZO.
Foto: televizija Kopernikus


Brojevi Nacionalnog kontakt centra i ( posebno) info linija za lečenje u inostranstvu su sledeći:
•    0700 333 443 namenjen pozivanju kontakt centra po ceni lokalnog poziva iz fiksne telefonije;
•    011 735 0 900 namenjen pozivanju kontakt centra iz mobilne telefonije i iz inostranstva;
•    011 2053 683 namenjen pozivanju info linije za lečenje u inostranstvu.
•    e-mail adresa kontakt centra je kontakt.centar@rfzo.rs
Radno vreme kontakt centra i posebne info linije za lečenje u inostranstvu je svakog radnog dana od 7:30-15:30.