Nezaposlenost u Raški

|   Info
Prema podacima NSZ, filijala Kraljevo, na kraju maja ove godine na teritoriji opštine Raška registrovano je 2.611 lica koja traže zaposelenje, od čega je 11.967 žena što je 57,8%.
Foto: televizija Kopernikus

     Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Kraljevo , na kraju maja 2018.godine, na području Raškog okruga registravano je 20.687 lica koja traže zaposelenje, od čega je 11.967 žena što je 57,8%.

U strukturi lica koja traže zaposenje najviše je nezaposlenih 16.705, slede lica koja su privremeno nesposobna ili nespremna za rad njih je 3.372 i lica kojima miruje pravo po zakonu kojih je 508.

Nezaposlenost u maju, u odnosu na april manja je za 1,5%, a evidentirano 717 novoprijavljenih lica.

Najveći broj lica čeka posao više od godinu dana, a 15,8% nezaposlenih čeka posao preko deset godina.

Prema godinama starosti najviše nezaposlenih ima između 40 i 44 godine, slede lica iz kategorije 55-59 godina, pa iz kategorije 50-54 godine. Procenat nezaposlenih mladih starosti do 30 godina iznosi 20,2%.

Najveći broj nezaposlenih  je četvrtog stepena stručne spreme  5.474 lica, odmah zatom su lica sa trećim stepenom stručne spreme 4.225. Visok stepen nezaposlenosti je i kod lica sa prvim stepenom stručne spreme 21%. Lica sa šestim i sedmim stepenom stručne spreme čine 15,1% od ukupnog broja nezaposlenih.

Statistički podaci nacionalne službe Kraljevo za mesec maj 2018.godine, kažu da jhe u opštini Raška 2611 nezaposlenih od čega su 1419 žene.

             Kao i na nivou okruga i u opštini Raška najviše nezaposlenih je sa četvrtim stepenom stručne spreme 895, slede oni sa trogodošnjim srednjim obrazovanjem kojih je 726 i oni sa prvim stepenom stručne spreme kojih je 474. Na posao čeka i 210 lica sa višim i visokim obrazovanjem.

Opet isto i kao na nivou okruga najviše nezaposlenih je starosne dobi između 40 i 44 godine njih je 377, slede oni koji imaju više od 55 godina života, njih je 349.

I u opštini Raška najveći broj nezaposlenih, 484, posao čeka preko 10 godina.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar