Nove ocene za ustavne amandmane

|   Info
Poslednja verzija amandmana na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa ojačava politički uticaj na pravosuđe i trebalo bi da bude predmet ponovne ocene međunarodnih tela, pre svega Venecijanske komisije, ocenila je danas grupa organizacija koje se bave pravosuđem i ljudskim pravima.

 

Izvor: FoNet

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije, Jukom, Centar za pravosudna istraživanja i Beogradski centar za ljudska prava ocenili su u zajedničkom saopštenju da su pomaci u odnosu na prethodnu verziju skromni.

Njihovo mišljenje je da su "donekle ispravljene logičke i tehničke greške", ali je zadržan pristup premeštanja političkog uticaja na izbor sudija i tužilaca sa Skupštine na pravosudne savete.

Kako se ukazuje, umesto da Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca samostalno odlučuju o izboru sudija i tužilaca, sastavom ovih tela se održava uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na postupak izbora.

Zabrinutost izazivaju i odredbe o prestanku mandata članova saveta, koje je kritikovala Venecijanska komisija, navodi se u saopštenju i dodaje da je ponovo izražena nespremnost da se tužilaštvo definiše kao nezavisan organ, a i insistira se na sudskoj praksi kao izvoru prava, suprotno sugestiji Komisije i Konsultativnog veća evropskih sudija.

Poboljšanje, kako se ističe, predstavlja to što je sudijama omogućeno da se žale na odluku Visokog saveta sudstva o premeštaju, ali sudije i dalje nemaju pravo žalbe na druge odluke Visokog saveta kojima se odlučuje o sudijskom statusu, naročito o odlukama o upućivanju u drugi sud.

Prema Nacrtu amandmana, sudijski i tužilački pomoćnici ponovo su stavljeni u neravnopravan položaj prilikom izbora, ocenjeno je u saopštenju.

Grupa organizacija koje se bave pravosuđem i ljudskim pravima podseća da, u formalnom smislu, postupak izmene najvišeg pravnog akta nije ni počeo, odnosno da o njemu i dalje nije odlučivala Skupština Srbije, pa bi "poslednja verzija ustavnih amandmana trebalo da bude predmet ponovne ocene međunarodnih tela, pre svega Venecijanske komisije".

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar