Novi ITt trendovi na skupu „Informatika 2021“

|   Infotehno
Društvo za informatiku Srbije organizuje 30. juna 2021 u 11:00 naučno stručni skup „INFORMATIKA 2021“.
Foto: Pixabay

 

Skup se zbog pandemije održava u hibridnoj formi i to uživo, u sali 3 Privredne komore Srbije, i u on lajn formi.

Upravni odbor Društva za informatiku Srbije dostavio je medijima sadžaje i poruke predviđenih predavanja:

Naučno predavanje na temu “Izazovi Event Sourcing pristupa” će održati prof. dr Slađan Babarogić, sa FON-a. Uz konstataciju da su večiti problemi u razvoju softvera i dalje prisutni i da i danas imamo visok procenat neuspešnih softverskih projekata, mora se priznati da je u poslednje dve dekade došlo do značajnog pozitivnog pomaka u pogledu razvoja metodologija za razvoj softvera, softverskih arhitektura, novih programskih jezika, softverskih alata i tehnologija. Među tim obećavajućim novim paradigmama, koje mogu ubrzati razvoj softverskih sistema a kasnije obezbediti operativnu pouzdanost i skalabilnost, značajno mesto zauzimaju arhitekturni uzor CQRS i Event Sourcing mehanizam za perzistenciju stanja objekata.

„Primena Model-Driven pristupa u industriji 4.0 – namenski jezik za modelovanje procesa proizvodnje“ tema je naučnog predavanja prof. dr Slavice Kordić sa FTN. Primena Model Driven Software Development (MDSD) pristupa podrazumeva da se model razmatranog sistema na dovoljno visokom nivou apstrakcije i sa zadovoljavajućim stepenom formalnosti tretira kao deo implementacije, jer se automatizovanim postupcima, kroz jednu ili više transformacija, prevodi u programski kod koji se direktno može izvršavati na izabranoj ciljnoj platformi.

Stručno predavanje „Nadzor i upravljanje u Data centru“ će održati Miodrag Nikolić iz domaće kompanije „Comtrade Distribution“. Razvoj i sve šira primena IT dovela je do naglog i ogromnog porasta količine podataka. Prema Forbsu, 90 odsto svih podataka generisano je za poslednje 2 godine. Obrada i čuvanje ove količine podataka obavljaja se u savremenim Data centrima u kojima se za to koriste najnovije informacione tehnologije.

                                 

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar