Oslobađajuća presuda za optužene u slučaju "Stečajna mafija"

|   Info
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio optužbi sve optužene u slučaju poznatom kao "Stečjana mafija", koji je pokrenut pre više od 12 godina.
Ilustracija: Pixabay

Izvor: Tanjug

 

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio optužbi sve optužene u slučaju poznatom kao "Stečjana mafija", koji je pokrenut pre više od 12 godina.

Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Specijalnog suda u Beogradu kojom su četvorica optuženih prošle godine bili osuđeni na zatvorske kazne, a potvrđena u delu kojom su ostali okrivljeni bili oslobođeni od optužbi.

Presuda je preinačena i pravosnažno su oslobođeni od optužbi sin glumca Velimira Bate Živojinovića, Miljko Živojinović koji je bio stečajni upravnik GO "Rad", zatim Milivoje Mirković, Ljubiša Mitić i Anđelko Bitević.

Oni su prvostepenom presudom bili osuđeni na kazne zatvora od dve do četiri i po godine.

Oštećeno preduzeće GP "Rad" u stečaju je radi ostvarivanja svog imovinsko-pravnog zahteva upućeno na parnicu.

Oslobađajuća presuda je potvrđena nekadašnjem predsedniku Trgovinskog suda u Beogradu Goranu Kljajeviću pa je pravosnažno oslobođen svih optužbi za zloupotrebe u vezi sa "Poštanskom štedionicom", "C marketom" i GP "Rad".

Takođe je potvrđena i oslobađajuća presuda Sekuli Pjevčeviću, Zoranu Jovanoviću, Radisavu Jocoviću i Srboljubu Spasiću.

U obrazloženju presude Apelacionog suda navodi se da nije dovedeno u sumnju zaključivanje prvostepenog suda da nije dokazano da je Goran Kljajević kao predsednik Trgovinskog suda u Beogradu primio poklon da izvrši službenu radnju koju ne bi smeo izvršiti.

"Nije dokazano da je kao službeno lice, predsednik Trgovinskog suda u Beogradu iskoristio i prekoračio granice svojih službenih ovlašćenja, da je tražio od predsednika stečajnog veća sudije Vjere Đurišić i stečajnog upravnika Veselina Jovičevića, koji su postupali u stečaju nad pravnim licem stečajne mase "Sartid" a. d. iz Smedereva, da stečajni depozit od 340.000.000 dinara koji se nalazio kod banke "P" bude prebačen na račun banke Poštanska štedionica i time joj obezbedi likvidnost", navodi Apelacioni sud.

Dodaje i da je pravilno prvostepeni sud zaključio da tužilaštvo tokom postupka ne samo da nije prezentovalo dokaze koji potvrđuju da je bilo Kljajeviću bilo nekom drugom fizičkom ili pravnom licu pribavljena imovinska korist u iznosu od preko 1.500.000 dinara niti se taj element krivičnog dela bilo gde navodi u dispozitivu optužnice.

"Apelacioni sud nalazi i da je pravilan zaključak prvostepenog suda da tokom postupka nije dokazano da je Kljajević naložio sudiji Veselinki Đurđević da za stečajnog upravnika postavi Miljka Živojinovića, te nije dokazano ni da je Kljajević podstrekao Živojinovića da izvrši izbor najboljeg ponuđača i pri tome izabere Konozorcijum, naloživši mu da završi sa izborom po raspisanom oglasu", navodi sud.

Odluka nakon pretresa u Apelacionom sudu

U odnosu na Živojinovića, Mirkovića, Mitića i Bitevića prvostepena presuda je preinačena imajući u vidu da je Apelacioni sud, nakon održanog pretresa našao da izvedenim dokazima nisu dokazani navodi da su okrivljeni izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret, navodi se u odluci.

Ovu odluku Apelacioni sud je doneo nakon što je u maju sam održao drugostepeni pretres i izveo dokaze koje je smatrao ključnim.

Prva pravostepena presuda je bila ukinuta i onda je ponovljeno suđenje.

Pojedine optužbe protiv nekih okrviljenih su odlukom Apelacionog suda iz 2015. godine pravosnažno odbijene zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja.

Pravosnažnom odlukom Apelacionog suda 2015. godine Kljajević, Nemanja Jolović i Sekula Pjevčević oslobođeni su optužbe da su od 2003. godine do 2006. godine, u Beogradu, izvršili krivično delo zločinačko udruživanje, odnosno da su delovali kao organizovana kriminalna grupa.

Nakon ove odluke Viši sud je morao da isplaćuje oslobođenima, odnosno njihovim braniocima milionske troškove postupka, zbog čega je račun Višeg suda više puta u toku prošle godine bio u blokadi.

Do sada im je vraćeno više od 300 miliona dinara.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar