Plan Narodne biblioteke "Simeon Piščević" u Šidu u 2021.

|   Život
Pored bibliotečke delatnosti , NB "Simeon Piščević" u Šidu ima i drugih planiranih aktivnosti u 2021. godini

Narodna biblioteka „Simeon Piščević” u Šidu, pored bibliotečkog rada u ovoj godini ima u planu i druge aktivnosti. Od epidemiološke situacije u mnogome zavisi da li će biti održane sve radionice i književne večeri koje su zacrtane programom rada. Što se tiče korisnika, najvažnije je da su nabavljeni svi najnoviji naslovi knjiga. Za starije sugrađane članska karta je i dalje besplatna.

autor: Tatjana Pejić