Prikupljanje podataka o žrtvama rata sa područja Srema

|   Život
Prikupljanje podataka o žrtvama Drugog svetskog rata sa područja Srema

U Pokrajinskoj vladi održano je predstavljanje rezultata rada Komisije za prikupljanje podataka o žrtvama na teritoriji Srema u toku Drugog svetskog rata. Multimedijalni projekat „Žrtve u Sremu 1941–1945” pokrenut je krajem 2019. godine sa ciljem usaglašavanja i dopune dosadašnjih popisa žrtava, evidentiranja uništene kulturne baštine u Sremu tokom Drugog svetskog rata.

autor: Nebojša Subotić