Profesorka iz Jagodine na edukativnom seminaru u Sloveniji

|   Info
Zvezdana Petrović, profesorka istorije u Gimnaziji "Svetozar Marković" u Jagodini, učestvovala na seminaru o inkluziji učenika sa posebnim potrebama, a tom prilikom uspešno je predstavila svojim kolegama i grad iz kojeg dolazi
Foto: privatna arhiva

Zvezdana Petrović, profesorka istorije u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Jagodini učestvovala je na Letnjoj školi nastavnika istorije koju je organizovalo Udruženje nastavnika istorije iz cele Evrope „EUROCLIO“ od 9. do 15. jula u Metliki, u Sloveniji. Tema ovogodišnje Letnje škole bila je inkluzija, odnosno kako prilagoditi nastavu učenicima sa posebnim potrebama.

Evropsko udruženje nastavnika istorije „EUROCLIO“, sa sedištem u Hagu, postoji već 25 godina. Uz pomoć brojnih seminara koje organizuje ta organizacija, nastavnici istorije razmenjuju iskustva, unapređuju nastavu, rade na dokumentima i obrađuju osetljive teme na osetljivim područjima. Nastavnici iz Srbije članovi su ovog Udruženja od 2002. godine i do sada su učestvovali u realizaciji različitih projekata sa kolegama iz inostranstva. Ove godine, profesorka iz Jagodine predstavila je projekat na kom je radila sa kolegama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji nosi naziv „Obični ljudi u neobičnoj zemlji – Jugoslavija od 1945.-1990. – Jugolavija između  Istoka i Zapada“. Taj projekat  rađen je od 2004. do 2008. godine i postoji kao priručnik za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola. 

Pored predstavljanja projekta, ona je realizovala i radionicu na temu Turizam. Trebalo je pokazati kako je standard života uticao na razvoj turizma i turističkih navika stanovnika Jugoslavije i kako su prihodi od turizma uticali na društveni standard. Takođe, predstavljeno je i koji su delovi Jugoslavije imali najveće koristi od turizma, kakav je bio odnos prema stranim a kakav prema domaćim gostima, kao i ko je letovao u kampovima, a ko odsedao po hotelima: 

-Veoma sam zadovoljna realizacijom radionice. Kolege iz Evrope lepo su prihvatile zadatke na obradi izvora objavljenih u Jugoslaviji u periodu od 1945. do 1990. godine. Sve grupe potvrdile su hipotezu da turističke navike i želje za putovanjem ne zavise od nacionalnosti i verske pripadnosti već isključivo od društvenog položaja i platežne moći pojedinaca. Suština je u tome da je odmor nešto lepo i neophodno ali nije obavezno jer zavisi od mogućnosti i navika koje imaju porodice. Poslednji zadatak za svaku grupu bio je da naprave turistički plakat. Bio je zanimljivo, a ja sam im onda pokazala turistički plakat koji su napravili moji učenici iz sekcije koja se zove „Turistička agencija Marko Polo“. Učenici biraju državu koju bi želeli da posete pa tako proučavaju položaj, biljni i životinjski svet, jezik, kulturu, običaje, istoriju ali obavezno i obrazovni sistem svake od izabranih država. Mislim da je to jako važno jer bi trebali da znaju šta i kako uče njihovi vršnjaci u raznim delovima sveta, kako ih ocenjuju i kakva su pravila ponašanja  –rekla je Petrović.

Za svoje uspešno realizovanje nastave i brojnih radionica zahvalna je Valentini Kocić, pedagogu EGŠ „Nikola Tesla“ i Ljubici Jokić iz OŠ „Milan Mijalković“ jer bez njihovih sugestija, prema njenim rečima,  ne bi znala da čas treba započeti nekom anegdotom ili interesantnom pričom, jer to povećava učeničku motivaciju za učenje. Za stilove ponašanja nastavnika u funkciji motivisanja učenika za učenje zahvalna je dr Biljani Stojanović sa Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Uz pomoć Aleksandre Stevanović, pedagoškog savetnika za istoriju, Zvezdana je postala pedagoški savetnik i mentor mlađim kolegama. 

-Inovacija u nastavi ne znači da nastavnik koristi projektor, to je mnogo kompleksniji proces. Samo demokratsko ponašanje nastavnika uz puno uvažavanje mišljenja svakog učenika kome je data mogućnost izbora može da donese dobre rezultate. Pohvala i lepa reč su delotvornije. Dešava se da učenici traže „standardizovane“ testove, a da nisu baš sigurni šta to znači. Bilo bi dobro da u državi Srbiji postoje standardizovani testovi znanja, onda bi petica u Jagodini bila ista kao ona u Subotici ili u Vranju a ovako nismo sigurni da su iste ni u svim školama u istom gradu –rekla je Petrović.

Zvezdana je takođe istakla značaj seminara koje organizuje „EUROCLIO“ jer je tako uspela da unapredi sebe kao profesora istorije:

-Cilj nastave istorije je da nauči učenike da misle. Treba da povezuju, zaključuju i argumentuju svoje stavove. Nije uvek najvažnije da se znaju baš sve godine i imena, mnogo je bitnije da znaju uzroke i posledice nekih događaja u istoriji. Zadatak nastavnika nije samo da razvija patriotska osećanja već i kritičko mišljenje a to se ne postiže prostim reprodukovanjem gradiva već razgovorom i sagledavanjem učeničkih stavova. Nikako da prevaziđemo tradicionalnu nastavu u kojoj nastavnik samo predaje i ispituje. Ocenjuje se kompletno učeničko interesovanje u nastavnim i vannastavnim aktivnostima a ne tri pitanja na časovima utvrđivanja gradiva. Težište nastave treba da bude na učenicima a ne na nastavniku, on je samo dirigent koji daje uputstva i pažljivo prati rad ostalih učesnika u nastavnom procesu –rekla je Zvezdana.

Svaki od nastavnika na seminaru imao je i zadatak da predstavi državu iz koje dolazi i da na taj način upozna kolege iz inostranstva sa kulturom i običajima svog naroda. Zvezdana je u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Jagodine ponela prospekte kojima je reklamirala svoj grad, a što se hrane i pića tiče, ponela je pogaču i šljivovicu, što je privuklo veliku pažnju kolega. Sve u svemu, utisci posle ovog višednevnog seminara su i više nego pozitivni:

- Ova Letnja škola u Metliki bila je za mene radna. Osim što sam bila predavač,  mislim da sam uspešno zastupala svoj grad i svoju školu –rekla je Zvezdana na kraju našeg razgovora.

Dušan Miletić

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar