Program obuke trenera za adaptivne sportove

|   Sport
Osobe sa invaliditetom koje žele da se bave sportom u Nišu, imaju priliku da biraju između nekoliko disciplina. U najvećem gradu južne Srbije u toku je i program posebne obuke za nezaposlene kojima je profesionalno opredeljenje da se bave adaptivnim sportom.