Psihološka pomoć obolelima od teških bolesti

|   Info
Podrška koja se pruža u takvim situcijama još više jača odbranbene snage organizma u borbi protiv bolesti.

Psihološka pomoć obolelima od teških bolesti je neophodna i to sve više uvidjaju  pacijenti, kao i njihove porodice.  Podrška koja se pruža u takvim situcijama još više jača odbranbene snage organizma u borbi protiv bolesti. Dr. Svetlana Vučetić Čamagić, psihijatar Doma zdravlja u Raški kaže da:  „Uz terapiju kod psihijatra, pacijenti lakše uspevaju da se izbore sa svojim mislima iz strahovima".