"Rađaj, ne odgađaj!"

|   Info
Grad Smederevo godinama preduzima konkretne finansijske i druge mere u cilju poboljšanja populacione politike, naročito kroz Odluku o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama, a od 1. jula stupio je na snagu i novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji treba dodatno da stimuliše rađanje dece i roditeljstvo.

Porodilje u Smederevu, čiji mesečni prihod po članu domaćinstva nije veći od 10.000 dinara, imaju pravo na jednokratnu finansijsku pomoć od 15.000 dinara za svako rođeno dete.

Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama u Smederevu, predviđa i da za rađanje dvojki, trojki ili istovremeno više dece sledi jednokratna pomoć u iznosu od 100.000 dinara. Odluka predviđa da pravo na finansijsku pomoć ostvaruje trudnica ukoliko ona ili njen bračni ili vanbračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva, da je na dan podnošenja zahteva kod trudnice od strane nadležne zdravstvene ustanove utvrđen najmanje treći mesec trudnoće i da ukupan mesečni prihod po članu porodičnog domaćinstva ne prelazi 10.000 dinara.

Trudnicama u Smederevu se takođe isplaćuje jednokratna finansijska pomoć u iznosu od 25.000 dinara. Porodilja ostvaruje pravo na finansijsku pomoć za svako rođeno dete pod uslovom da na dan rodjenja deteta ima prebivalište na teritoriji Smedereva. Ukoliko se majka porodila van teritorije Smedereva, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć najkasnije do navršenih godinu dana deteta, uz koji prilaže Izvod iz matične knjige rođenih za rođeno dete, otpusne liste za majku i dete nadležne zdravstvene ustanove gde se porodila kao i kopiju lične karte porodilje.

U slučaju da se u trenutku ostvarivanja ovog prava utvrdi da porodilja nije živa, da je napustila dete, da je lišena poslovne sposobnosti, ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, pravo na finansijsku pomoć umesto nje, može da ostvari otac ili lice koje se po pozitivnim zakonskim propisima brine o detetu.

Uz ono što Grad Smederevo daje kad se dete rodi doneo je i zaključak o nabavci i besplatnoj dodeli 1.000 auto sedišta za novorođenčad svim porodiljama sa teritorije te opštine. Pravo na dodelu auto sedišta ostvaruje svaka porodilja koja na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji Smedereva

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar