Raspisan konkurs za stipendije „Sveta Petka“

|   Info
Gradska opština Medijana raspisala je konkurs za dodelu studentske stipendije “Sveta Petka” i istoimene učeničke nagrade. Konkurs je objavljen na sajtu opštine 8.novembra, a rok za prijavu kandidata na Javni konkurs za dodelu stipendije i nagrade iznosi 15 dana od dana objavljivanja. Stipendija se isplaćuje u 12 jednakih mesečnih rata bez obaveze vraćanja.

 

Izvor: Niške vesti

Pravo da ostvare studentsku stipendiju „Sveta Petka“, imaju studenti fakulteta sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na godinu koja nije prva ili završna na osnovnim akademskim ili integrisanim akademskim studijama, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija i koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00. Stipendija može biti dodeljena samo studentu koji prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida, najmanje godinu dana, koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

Pravo na učeničku nagradu „Sveta Petka“ mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni saveti nacionalnih manjina i drugo pravno ili fizičko lice, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, koji su u školskoj godini koja prethodi školskoj godini u kojoj se raspisuje javni konkurs osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika, koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Nagrada može biti dodeljena samo učeniku koji prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

Prilikom odlučivanja, kandidati prijavljeni na javni konkurs vrednuju se na osnovu postignute prosečne ocene svih položilih ispita iz prethodnih godina studija, prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, zaokrugljene na drugu decimalu, tako da se kandidat sa većom prosečnom ocenom bolje rangira u odnosu na kandidata sa manjom prosečnom ocenom.

Kandidati koji po vrednovanju na osnovu postignute prosečne ocene budu jednako rangirani, međusobno se vrednuju na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova svih položenih ispita iz prethodnih godina studija.

Komisija „Sveta Petka“ bodovaće uspehe učenika na takmičenjima na osnovu osvojenih nagrada na takmičenjima. Osvajanjem prvog, drugog, odnosno trećeg mesta na republičkom takmičenju učenik ostvaruje tri, dva, odnosno jedan poen.

Osvajanjem prvog, drugog, odnosno trećeg mesta na međunarodnom takmičenju na kojem pored takmičara iz Srbije učestvuju još samo tačmičari iz država sa kojima se Srbija graniči i Slovenije, Grčke i Kipra, balkanska takmičenja, učenik ostvaruje šest, pet, odnosno četiri poena i osvajanjem prvog, drugog odnosno trećeg mesta na međunarodnom takmičenju učenik ostvaruje devet, osam, odnosno sedam poena.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar