Vlada donela uredbe o hlebu i peletu - produžena zabrana izvoza dizela

|   Info
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena ovog proizvoda, a imajući u vidu da se u strukturi cena najveći deo troškova odnosi na brašno, čija se cena menjala.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet

U proteklom periodu došlo je do velikog rasta cena namirnica ključnih za ishranu stanovništva, pa je Uredbom prvi put ograničena marža na sve ostale vrste hleba, saopštila je Vlada Srbije.

Marža je šest odsto, a hleb se uglavnom isporučuje direktno trgovini na malo, tako da je to i ukupna marža trgovca na malo, pa je zaključeno da se povećanje cene neće odraziti na njihovo poslovanje.

Procenjeno je da povećanje cena neće značajno uticati ni na standard potrošača, navodi Vlada Srbije.

Vlada Srbije je, nakon konsultacija sa predstavnicima proizvođača i udruženja, donela paket mera koje se odnose na bezbedno snabdevanje drvnim sortimentima i na kontrolu cena ogreva i peleta.

Na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacijama, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP “Srbijašume” donela je Uredbu o ograničenju visine cene peleta, kao i Odluku o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za  Srbiju.

Uredbom o ograničenju visine cene peleta, koja će biti na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu, predviđeno je da njegova maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Odlukom je omogućeno da se izvoz trupaca može obaviti uz posebne dozvole, koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine i Privredne komore Srbije.

Dozvole dostavljene do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz izdavaće se na period od dva meseca.

Snabdevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je danas formirana na sednici.

Članovi vlade dali su saglasnost na odluku o usvajanju cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama Srbijašume, kojim se odobrava povećanje od 15 odsto, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja.

Na današnjoj sednici doneta je i izmenjena odluka o privremenoj zabrani izvoza Evro dizela EN 590, kojom se zabrana produžava za još sedam dana.

Vlada Srbije usvojila je Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period 2022-2027. godina, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2022-2024.

Strategijom se uvodi novi koncept integrisanog upravljanja granicom, sa ciljem usklađivanja sa evropskim pravnim tekovinama, navodi se u saopštenju.

Dokument uređuje pravila kretanja lica preko granica, kao i odredbe šengenskog kataloga o kontroli spoljnih granica, vraćanju i readmisiji.