Srbija usklađuje zakon o vremenu

|   Info
Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o računanju vremena, zbog potrebe da Srbija donese svoj zakon koji će regulisati tu oblast i definisati računanje vremena i obezbediti jedinstveno računanje vremena usklađeno sa evropskim zemljama.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Usvojeni su predlozi izmena Zakona o pomorskoj plovidbi, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova.

Vlada Srbije je usvojila Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u maju i junu ove godine.

Za hitnu sanaciju obezbeđena su sredstva u iznosu od oko 800 miliona dinara.

Foto: FoNet

Vlada je usvojila i zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju između sa vladom SAD o saradnji u oblasti infrastrukture, u cilju ojačanja postojećih veza i stvaranja povoljnog ambijenta za ulaganja u Srbiji.

Na sednici je usvojeno više zaključaka o potpisivanju memoranduma sa Republikom Srpskom: Memorandum o saradnji u oblasti energetike, Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razmeni iskustava u oblasti izdavanja e-građevinskih dozvola Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o međusobnom priznavanju "velikih licenci" između dva resorna ministarstva građevinarstva i Zaključak o utvrđivanje osnove za zaključivanje sporazuma o međusobnoj saradnji u oblasti informiciono-komunikacionih tehnologija ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i RS.

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.