Suficit budžeta 67,4 milijarde, javni dug 56,2 odsto BDP-a

|   Info
Suficit budžeta Srbije iznosio je u periodu januar-novembar 2018. godine 67,4 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Javni dug smanjen je u novembru 2018. godine za 181 milion evra u odnosu na oktobar, na 24,11 milijardi evra.


Izvor: Tanjug

Prihodi su naplaćeni u iznosu od 1.073,8 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 1.006,4 milijarde.

Samo u novembru, ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 6,2 milijarde dinara. Naplata prihoda u novembru iznosila je 100,3 mlilijarde dinara, od čega se na poreske prihode odnosi 82,2 milijarde.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 38,9 milijardi dinara, i akciza u iznosu od 27 milijardi dinara.

Naplata neporeskih prihoda iznosila je 13,5 milijardi dinara, a priliv po osnovu donacija 4,6 milijarde dinara.

Rashodi su u novembru iznosili 94 milijarde dinara, od čega su izdaci za plate zaposlenih činili 21,3 milijarde, a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i fondu SOVO 23,9 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u periodu januar-novembar ostvaren je fiskalni suficit u iznosu od 73,6 milijardi dinara, i primarni fiskalni suficit u iznosu od 175,6 milijardi.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je bio planiran fiskalni deficit u iznosu od 4,1 milijardi dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 77,7 milijardi dinara, navodi se u saopštenju.

Javni dug 56,2 odsto BDP-a u novembru 2018.

Javni dug Srbije smanjen je u novembru 2018. godine za 181 milion evra u odnosu na oktobar, na 24,11 milijardi evra.

Javni dug je u novembru činio 56,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje, što je pad u odnosu na oktobarski nivo od 56,7 procenata.

Kada je re; o valutnoj strukturi javnog duga, na kraju novembra 2018. godine 38,6 odsto su činile obaveze u evrima, 29,1 procenat u dolarima, a 25,2 odsto u dinarima.

Najniži udeo javnog duga u BDP-u zabeležen je 2008. godine, kada je sa nominalnim iznosom od 8,78 milijardi evra učestvovao u BDP-u sa 28,3 posto, dok je najveći udeo od 201,2 procenta BDP-a registrovan 2000. godine.

 

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.