Svaka naknada na uvid

|   Info
Narodna banka Srbije pripremila je letak za trgovce kojim ih obaveštava o pravilima poslovanja u vezi sa transakcijama platnim karticama.

Na taj način trgovci mogu da se na jasan i pregledan način informišu o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

U letku su posebno istaknuti praktični saveti usmereni ka jačanju pozicije prvenstveno malih trgovaca u odnosu sa bankama koje su im do sada nametale visoke troškove prihvatanja platnih kartica, koje je u krajnjoj instanci plaćalo društvo u celini, navodi se u saopštenju NBS.

Očekuje se da će ograničavanjem međubankarskih naknada i uvođenjem transparentnih pravila poslovanja i fer poslovne prakse doći do smanjenja troškova prihvatanja, a samim tim i širenja prihvatne mreže i rasta bezgotovinskih plaćanja sa svim njihovim makroekonomskim pozitivnim efektima, ističu iz Narodne banke Srbije.

U letku su dati odgovori na niz pitanja od značaja za trgovce - od toga kako im zakon pomaže da donesu ispravnu odluku, da li je banka u obavezi da ih obavesti o novim pravima iz Zakona, pa do toga da li banka može da ih uslovi da prihvataju sve brendove kartica i kako mogu da smanje troškove prihvatanja plastičnog novca.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar