U Pomoravskom okrugu u toku je priprema silaže za ishranu goveda

|   Info
Poljoprivrednici Pomoravskog okruga krenuli su sa pripremom silaže za ishranu stoke. Ove godine, prema proceni stručnjaka, ona je izuzetno kvalitetna, jer su vremenski uslovi to dozvolili.
U Pomoravlju je u toku siliranje kukuruza Foto:TV Kopernikus

U narednih petnaest dana u Pomoraskom okrugu silira se kukuruz. Ove godine on je dobrog kvaliteta, sa odličnom zelenom masom i dobrim rodom.
-Procenjujemo da će ove godine biti oko 70 tona  biljne mase po hektaru, što je dobar pokazatelj kvaliteta koji neće izostati, napominje Verica Lazarević, savetodavac za stočarstvco Poljoprivredno savetodavne i stručne službe u Jagodini (PSSSJ). Napominjem da obavezno treba obratiti pažnju na visinu otkosa, jer ne bi trebalo da se zemlja nađe u silaži, zato što čak i malo zemlje može da doprinese razvijanju kvasaca, pa siliranje neće ići u željenom pravcu. Silaža mora da bude kvalitetna, a ne kisela, jer je to jedini način da se održi tokom cele godine.
Verica Lazarević takođe napominje da je važno iseckati silažu na određenu veličinu ali i zaštititi upotrebom zeolita, kao mineralnog dodatka stočnoj hrani, koji vrši detoksikaciju silaže.
-Seckanje treba obaviti na dva santimetra, u vreme mlečne zrelosti zrna. Takođe, preporučujem  da se uvek doda zeolit, koji pomaže da se silaža održi tokom cele godine i to oko 2 kilograma po jednoj prikolici, kaže ona.
Dodavanje inokulanata je obavezno da bi se PH vrednost silaže tokom cele godine održala na 4, jer se njihovom upotrebom konzervira biljna masa. 
-Inokulanti su biološki dodaci za pravljenje silaže koji sadrže odabrane prirodne sojeve bakterija mlečno kiselog vrenja koje se, prilikom mešanja sa silažnom masom, brzo dele i u vrlo kratkom vremenu fermentiraju šećere u mlečnu kiselinu,pa na taj način izvrše brže konzerviranje biljne mase, dodaje Verica Lazarević, savetodavac za stočarstvo PSSSJ
Silaža se direktno može koristiti u ishrani stoke bez ikakve prerade - vrlo je ukusna i životinje mogu uneti njome značajnu količinu suve materije, mnogo više nego kad se hrane suvim obrocima.
T.Mitrović