U Smederevu održan jesenji Sajam zapošljavanja

|   Info
Poslodavci i radnici razgovarali o svojim potrebama na tržištu rada

 

•           17 poslodavaca, predvođeni liderima smederevske privrede, kompanija HBIS Srbija,PKC ,Kajzen i Želvoz 026, predstavili svoje potrebe za radnom snagom, a više od 700 nezaposlenih  , uz CV, u neposrednoj komuniaciiji pokazali šta mogu, umeju i znaju!

 

Prošle godine je održan istog datuma, a sada, evo, već postaje mala tradicija da se jesenji sajam zapošljavanja u SMederevu, održava 6. Novembra u holu smederevskog Centra za kulturu. Institucija sajmova zapođljavanja preuzeta je iz zapadne liberalne tržišne prakse i uprkos početnim osporavanjima i sumnjama, zaživela je kao kvalitetan mačin i model  najneposrednijeg mogućeg posredovanja na tržištu rada, jer podrazumeva neposredan kontakt između  učesnika na tom tržiđtu radnih mesta , sa jedne i radne sange sa druge strane. Poslodavci na ovakvim sajmovima mogu da predstave i objasne, što nije beznačajno, a nekada je i presudno, kakvi im profili zaposlenih trebaju, a nezpasleni mogu, uz CV, da  iskažu svoje radno iskustvo, znanja, posebne veštine i sposobnosti i da licem u lice, uvere potencijalne poslodavce da su baš oni pravi izbor!

 

-           Ovakvi sajmovi zapošljavanja su pun  pogodak i mi sa zadovoljstvom dolazimo na njih da  kažemo kakvi nam profili radnika trebaju, a sa druge strane očekukjemo da čujemo priču onih koji traže posao i da među njima  pornađemo bap ono što nam treba. – kaže Vesna Stefanovć, predstavnik kompanije HBSI Srbija, koja je na ovom sajmu zatražila brojne  profile  proizvodnih radnika, ali i visokostručne kadrove. Upravo je u činjenici – da li tržištu rada trebaju  fakkultetski obrazovani profili radnika i da li se zapošljavaju ili  traže  samo manuelni i niskokvalifikovani radnici,  ogledala najveća nedoumica  ili , preciznije, neobaveštenost u vezi  sa posredničkom ullogom  Nacioanlen službe za zapošljavanje i potrebama poslodavaca.

-           - Ne, mi upravo u najvećšoj meri tražimo visokoobrazovane  radnike, inženjere  raznih struka. – kaže Vesna Stefanović iz kompanije HBIS Srbija –  Mi  trenutno podmlađujemo  fabriku i nama su danas nužno potrebni  svi  mladi inženjeri, metalurzi, mašinski inženjei, elektro inženjeri i generalno  inženjeri svih struka kada je u pitanju visokoobrazovani kadar, ali su nam potrebni i metalurški tehničari, električari, potrebni su nam i bravari, mašinbravari i drugi  tehničari mašinske , elektro ili metalurške struke.

HBIS Srbija je, podsetimo, prošle godine primila celo jedno odeljenje dizaličara iz Tehničke škole, koja je po modelu dualnog obrazovanja potpislaa ugovor sa ovom fabrikom i gde  mladi imaju priliku da  počnu da rade u kineskoj kompaniji, odmah po okončanju školovanja.

 

Slična situaicja  je i na štandu  drugog najvećeg poslodavca u Smederevu, nekada finske, a sada indijske kompanije PKC  vajring sistems. Oni traže operetare u porizvdonji, ali i visokostručni kadar.

-           Nama su uobičajeno najpotrebniji operateri u porizvdonji i tu imamo najviše iskazanih  potrebnih radnih mesta, ali takože nam trebaju i visokostručni kadrovi u inženjeringu. – kaže Bojana Knežević iz PKC-a. -  To su  elektroinženjeri i mašinski inženjeri, ali ja bih takođe  istakla da smo mi  kompanija koja radi i na zapošljavanju  društveno osetljivih ili ugroženih kategorija  radnika. Njima ćemo se takođe posebno obratiti na ovom sajmu.

Svoje radne  i životne biografije, koje se moderno odazivaju na ime CV, potencijalnim poslodavcima predalo je više od 700 nezaposlenih. Na sajmu samo sretali i one mlade, tek izaš'le iz škole, ali i one koji su bliži penziji nego aktivnom radu. Ipak, penzija je daleko, kao i mladost, kažu neki. Među njima je i gospodin  u ozbiljnim godinama, Vladan Todorovoić.

-           Zvali su me  sa biroa i došao sam da se javim. Ja sam   vozač  viljuškara ,ali sam radio i kao magacioner. Nekada sam radio u bivšem Jugopetrolu, a sada već godinama  tražim  posao. Radio sam na nekoliko mesta, gde nisam bio zadovoljan i evo sada tražim  posao, ponovo. Ovo je prava prilika da ga pronažem , jer  potencijalni posldoavci mogu da vide da  sam ozbiljan čovek i da sam odgovoran, što je za poslove koje ja radim, najznačajnije. – napominje  Vladan Todorović.

 

Aleksandar Milosavljević je iz Saraoraca, on je za razliku od Vladana, predstavnik one druge mlade generacije, koja  ne bira posao.

-           Ja sam službenih osiguranja i radio bih najpre u svojoj struci. Mada...bio sam već na nekim  razgovorima u nekim kompanijama pre, ali nisam prošao, velika je tu konkurencija. Ja sam mlad, komunikativan, prodoran i želim da radim u svojoj stsruci, amada ne bih  odbio ni neki dobar posao u drugim  zanimljnjima, svuda gde se straži  moj  ličlni i profesionalni profil! – jasan je  mladi Saraorčanin.

 

 

Direktor  smederevske filijale Nacionalne službe   za zapošljavaer, Jasmina Beočanin, kaže da je i ovaj sajam zapošljavanja potvrdio da je  aktivno traženje posla jedini pravi model i da je aktiva ija nezaposlenih  nužna, jer smao u neposrednom kontaktu  mogu da pronađu posao koji žele i  firmu koja im odgovara.

-           Mi nezaposlenima stalno nudimo  određene vrste poslova i radnih mesta, ali  jedno je  fiktivina ponuda, a nešto sasvim drugo kada oni mogu od potencijalnog poslodavaca da  saznaju šta se to od njih očekuje i  kako će izgledati njihov budući rad, zato je  aktivni pristup traženju posla  pokazao najviše efekta, jer su  ovakvom vrstom posredovanja zadovoljni i poslodvaci i nezaposleni!

 

Na kraju, Jasminu Beočanin pitamo i za zvaničnu statistiku  Nacionalne službe  za zapošljavanje.Koliko je zvanično nezaposlenih u Smederevu?

-           MI imamo podatke zaključno sa oktobrom i prema tim podacima u  Smederevu je 4.600 nezaposlenih lica. To je  fantastičan podatak, jer  u poređenju sa periodom od pre pet godina taj  broj je prepolovljen. Naime, pre pet godina na evidenicji nezaposlenih bilo je čak 9.200 lica. Tome doprinose sve mere koje daje država ,ali i naša failijala.

Značačjna su u sredstva kojima  država i grad Smederevo pomažu  poslodavcima da zaposle što većči broj lica, ali i nezaposlenim da pokrenu sopstveni biznis.

-           U prvih  deset meseci ove godine Nacionalna služba za zapošljavanje  dodelila je  više od 96 miliona dinara poslodavcima i nezaposlenim  licima za  pospešivanje zapošljavanja   kroz razne  podsticajne programe. Grad Smederevo ,takođe,  izuzetno aktivno učestvuje u raznim podsticajnim merama zapošljavanja. Tim sporazumom o međusobinim pravima i obavezama sa NSZ, grad je samo ove godine opredelio više od 25 miliona dinara pomoći  za finansiranje  programa  samozapošljavanja, novih radnih mesta i javnih radova! – napominje Jasmina Beočanin.