U središtu pažnje teme iz oblasti finansija

|   Info
Sutra zaseda Skupština grada Smedereva. Na dnevnom redu 15. sednice nalazi se isto toliko tačaka, među kojima dominiraju teme iz oblasti finansija, među kojima se nalazi i rebalans budžeta grada.

Na 15. zasedanju gradskog parlamenta odbornici bi trebalo da se izjasne  o predlozima odluka o Završnom računu budžeta grada za 2017., sa Izveštajem nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanog završnog računa, zatim o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2018. godinu, kao i o informaciji o ostvarenim prihodima i rashodima i izvršenim izdacima budžeta grada za prvih šest meseci ove godine.

Pred odbornicima će se, takođe, naći predlog plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75, na petlji “Kolari”, kao i predlozi odluka o pravima socijalne zaštite i utvrđivanju zakupnina za poslovni proctor u javnoj svojini grada Smedereva.

Parlament će se izjašnjavati i u vezi promene poslovnog imena JP Gradska stambena agencija, predlogu odluke o izboru najboljeg ponuđača i pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada i rešenja o davanju saglasnosti na pravila o radu distributivnog sistema JP Grejanje Smederevo.

Prošlogodišnji finansijski izveštaji sa izveštajima ovlašćenog revizora i izveštajima o stepenu realizacije programa poslovanja javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad biće takođe predmet razmatranja na 15. sednici Skupštine grada, kao i davanje saglasnosti na odluke nadzornih odbora o raspodeli dobiti javnih preduzeća Urbanizam, Vodovod, Zelenilo i groblja, Grejanje Smederevo i javnog preduzeća Gradska stambena agencija.

Odbornici treba da se izjasne i o izmenama i dopunama programa poslovanja JKP Zelenilo i groblja za 2018. godinu i ovogodišnjih finansijskih planova  Predškolske ustanove Naša radost, Regionalnog centra za za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Doma zdravlja Smederevo.

Na dnevnom redu sednice takođe su inicijativa za pribavljanje u javnu svojinu grada poslovnog prostora na Trgu Republike broj 5 u Smederevu i građevinskog zemljišta Saobraćajnog preduzeća Laste AD Beograd na Papazovcu, zatim izveštaj o rezultatima referenduma o uvođenju samodoprinosa za područje MZ Lipe, kao i više predloga rešenja o imenovanju članova školskih odbora , i to u osnovnim školama Branko Radičević u Smederevu, Đura Jakšić u Maloj Krsni, kao i u Tekstilno-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi Despot Đurađ i smederevskoj Gimnaziji.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar