U susret 1.septembru i školarcima

|   Info
Za 22 predmeta u ponudi čak 286 novih udžbenika
Slika preuzeta sa google.rs pretraživača

 

Učenici prvog i petog razreda osnovnih škola od 1. septembra učiće prema izmenjenom planu i programu, a za 22 predmeta u ponudi je 286 novih udžbenika.

List "Politika" piše da je naj­vi­še iz­da­nja za srp­ski, ma­te­ma­ti­ku i stra­ni je­zi­k, a pr­vi put su me­đu na­slo­vi­ma i 103 di­gi­tal­na šti­va.

Taj broj udžbenika su stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) u protekla dva meseca pregledali i odobrili za dva razreda osnovne škole. 

Kako se navodi, nastavnicima je ostalo pola meseca da daju konačnu reč šta će od ponuđenih izdanja koristiti u nastavi i to saopšte roditeljima.

Poznato je da, početak svake školske godine predstavlja veliko opterećenje za roditeljski budžet, nadamo se da će digitalizacija pojedinjenih predmeta uticati da se olakša život porodica.

Neki od statističkih podataka su - da udžbenici za đaka prvaka najviše koštaju i to oko 17.000 dinara, dok cene za nove rančeve za školu idu od 2.000-20.000 dinara.

Uvek postoji mogućnost kupovine polovnih knjiga, samo da program u udžbeniku nije promenjen.