Upis do petka

|   Info
Na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru ove godine ima mesta za 739 budžetskih i 290 samofinansirajućih studenata. Upis traje do petka, a oni ujedno pružaju mogućnost stvaranja novih profila visoko-obrazovanih stručnjaka.

           Državni Univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2006-e godine, a iste godine je započela realizacija studijskih programa. Jedini je integrisani univerzitet kod nas, a istovremeno i prvi zvanični akreditovani. Univerzitet pruža nešto više, svake godine postavljajući nove standrde. Prof.dr Miladin Kostić, rektor Državnog Univerziteta u Novom Pazaru je rekao: 

“Znanje je lična karta svakog pojedinca, a mi studentima pružamo upravo tu mogućnost, da sa znanjem stečenim kod nas, lakše dodju do posla, ne samo u našoj zemlji, nego i u inostranstvu. Zajedno se trudimo da sa nastavnim kadrom, stvorimo nove profile visoko-obrazovanih stručnjaka, na devet departmana i 22 studijska programa. Novina je, da smo prošle godine akreditovali dva programa: softversko inženjerstvo i poslovna informatika, pre svega poštujući nove zahteve tržišta i konkurentnost na tržištu rada. Nastavni prosec uskladjeni su sa zahtevima Bolonjske deklaracije”.

Državni Univerzitet u Novom Pazaru ima uspostavljenu i razvijenu saradnju sa svim univerzitetima u Srbiji i inostranstvu, kao i sa brojnim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja, dok originalni departmanski modeli nastavnog proseca garantuju dinamičnost u radu.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar