Usluga eVrtić dostupna i za predškolske ustanove u Beogradu i Novom Sadu

|   Info
Usluga eVrtić od danas je, pored velikog broja gradova i opština, dostupna i za predškolske ustanove u Beogradu i Novom Sadu, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet

Prilikom korišćenja usluge eVrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju dokumenta s podacima iz tih evidencija prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.

Usluga eVrtić je dostupna na Portalu eUprava svim registrovanim korisnicima, a roditelji mogu koristiti uslugu i prijaviti dete u željenu predškolsku ustanovu u terminu trajanja konkursa te predškolske ustanove.

Kako se navodi, usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu.