Zakon o akreditaciji do jeseni

|   Info
Rok za izdavanje akreditacije za srpske proizvode biće ograničen na šest meseci plus tri meseca, uz mogućnost odlaganja od strane podnosioca zahteva, rečeno je na javnoj raspravi o Nacrtu izmena i dopunama Zakona o akreditaciji.
foto:tv Kopernikus

Treća  u nizu javnih rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji održana je u Beogradu, a cilj ovog propisa je da se, u korist privredi, unapredi sistem akreditacije. Pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević rekao je da je izmenama i dopunama Zakona predviđeno skraćenje roka za izdavanje akreditacije, kao i da se omogući transparentan rad Akreditacionog tela Srbije .

“ Pored toga ono što ovaj zakon obuhvata je veća transparentnost rada Akreditacionog tela Srbije, najbitnija osnova izmena i dopune  je što smo napravili i ograničili rok za akreditaciju na šest meseci plus tri meseca. To je veoma bitno za privredu” naveo je Starčević

Ono što je izmenjeno ovim zakonom da je omogućena prekogranična saradanju sa drugim akreditacijama u region, tela će moći da se obračaju u određenim slučajevima koja su propisana. Ovim izmenama su redefinisani organi unutar samog Akreditacionog tela Srbije. Posupak je trajao između sest i osam meseci ali se dešavalo da neke akreditacije traju i godinama

Sve izmene su implementacija najboljih stvari koje su uzete iz Evropskih akreditacija. Sva rešenja koja su primenjena postoje u Evropi I koriste se. Ovaj nacrt zakona poslat je Evropskoj komisiji na saglasnost. Usvajanje se očekuje na jesenjem zasedanju.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar