Zdrav život kao imperativ

|   Život
Ortoreksija je novi poremećaj u ishrani koji podrazumeva konzumiranje zdrave hrane po svaku cenu.