Zlostavljanje dece na internetu

|   Info
Za nepune dve godine Nacionalnom kontakt centru za bezbednost na internetu upučeno je više 6.000 poziva. Državna sekretarka zadužena za telekomunikacije Tatjana Matić kaže da je od tog broja 101 slučaj kriminalnog zlostavljanja dece onlajn, zbog čega je neophodna njihova bolja zaštita i aktivnija uloga roditelja.

U situaciji kada deca sve ranije postaju korisnici interneta, roditelji moraju aktivno da budu uključeni u ceo proces. Kontrola i nadzor su važni, ali ne treba da budu nametnuti, posebno u digitalnom svetu. Učestali primeri zlostavljanja dece preko interneta jedan je od problema sa kojim je suočeno savremeno društvo.  Tatjana Matić, državna sekretarka ministrastva trgovine i turizma smatra da je neophodno da deca budu posebno zaštićena u digitalnom okruženju. Matić je dodala da je za skoro dve godine rada  Nacionalni kontakt centar za bezbednost na interentu  primio nešto više od  6.000 poziva.

„Imali smo 141 pred koji je imao elemente uznemiravanja ili krivičnog dela i od toga i od toga jeste 101 predmet bio sa elementima krivičnog dela prosleđen je MUP-u i Tužilaštvu za kriminal. Kontakt centar jeste nastao sa idejom da pomogne najmlađima, i da bude jedan centar koji će raditi edukaciju i koji će pružati pomoć žrtvama nasilja i zlostavljanja na internetu. U međuvremenu on je izrastao u jedan kontakt centru gde se u velikom procentu javljaju odrasli, mi imamo više od 80 posto poziva koji dolaze od starijih građana.“

Pored najtežih oblika zloupotreba, deca su izložena i štetnim sadržajima, vršnjačkom nasilju i drugim vidovima ugrožavanja i uznemiravanja na internetu, među kojima je i prekomerna upotreba. Podaci pokazuju da skoro 70 odsto dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta koristi pametne uređaje samostalno.

 „Deca postaju sve svesnija, i ono što je jako značajno da je sve veći broj male dece praktično usmeren na digitalne tehnologije. Naše fokus grupe bili su osnovci, u prvim godinama rada to su bili viši osnovni razredi, sad smo shvatili da se moramo obračati i deci u nizim razredima osnovne škole“

Digitalno opismenjavanje dece i mladih je  uslov za pravilno, efikasno i bezbedno korišćenje novih tehnologija. Deca, roditelji,s tartelji savet o zaštiti na internet mogu potražiti  u Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu, besplatnim pozivom na broj telefona 19833.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar