Beograd spreman za Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

|   Info
U susret početku primene Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, interesovalo nas je kakvo je stanje u našoj prestonici po ovom pitanju, kao i to ko i koliko često kontroliše dečja igrališta. U toku prošle godine na dečjim igralištima izvršeno je preko 3000 popravki rekvizita. Broj popravki se iz godine u godinu povećava, jer Beograd svake godine postaje bogatiji za nekoliko desetina obnovljenih i modernizovanih igrališta, navodi se u saopštenju koje smo dobili od Gradske uprave grada Beograda.

U saopštenju Gradske uprave se navodi i to da na javnim zelenim površinama u nadležnosti grada odnosno javnog komunalnog preduzeća koje je osnovao Grad i kome je povereno upravljanje, korišćenje i održavanje javnih zelenih površina na teritoriji deset gradskih opština (Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica) a koja se nalaze u Programu održavanja javnih zelenih površina JKP „Zelenilo-Beograd“, ima 1312 dečijih igrališta sa ukupno 5076 rekvizita za igru dece, od kojih je 98 sertifikovanih dečijih igrališta. U sistemu održavanja JKP „Zelenilo-Beograd“ ima i 405 sportskih terena sa 814 rekvizita i 79 teretana na otvorenom sa ukupno 452 sprave za vežbanje.

U skladu sa evropskom direktivom o opštoj sigurnosti proizvoda, Srbija se obavezala, da između ostalih, poštuje i standarde koji se odnose na bezbednost dečijih igrališta, terena za oblikovanje tela i javnih sportskih terena.
JKP "Zelenilo-Beograd" je 2013. godine, osnovalo posebnu službu koja se stara o bezbednosti dečijih igrališta, terena za oblikovanje tela i javnih sportskih terena prema referentnim standardima. Početkom 2014. godine, Služba je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije kao kontrolno telo autorizovano za kontrolisanje bezbednosti objekata i opreme kako za potrebe JKP "Zelenilo-Beograd", tako i za sve zainteresovane.

Služba za atestiranje i kontrolu JKP „Zelenilo-Beograd“ je jedino kontrolno telo u Republici Srbiji akreditvano za kontrolu terena i rekvizita za oblikovanje tela i javnih sportskih terena. Koristeći standarde za ocenjivanje njihove bezbednosti omogućavamo deci da iskuse sve čari igre na način koji sprečava povrede sa onesposobljavajućim ishodom,a u isto vreme dozvoljava da deca iskuse određenu dozu rizika koja pozitivno utiče na njihov razvoj.

Postupak kontrolisanja se obavlja na lokaciji objekta. Za svaki od ugrađenih rekvizita i za sam objekat u celini, primenjujući definisanu listu provere sa svim parametrima definisanim referentnim standardom, kreira izveštaj o kontrolisanju na koje se Sertifikat poziva.


Ukoliko građani primete da je neki rekvizit oštećen, mogu to prijaviti Centru za informisanje JKP „Zelenilo-Beograd“ na broj telefona 011/2630-506, na e-mejl info@zelenilo.rs ili putem kontakt forme na sajtu www.zelenilo.rs .

U toku prošle godine na dečjim igralištima izvršeno je preko 3000 popravki rekvizita. Broj izvršenih popravki se iz godine u godinu povećava, jer Beograd svake godine postaje bogatiji za nekoliko desetina obnovljenih i modernizovanih igrališta.

Grad Beograd, odnosno JKP „Zelenilo-Beograd“, kontinuirano radi na kompletnoj obnovi devastiranih i sanaciji postojećih dečjih igrališta, sportskih terena i teretana na otvorenom. Tokom prošle godine izgrađeno je 17 dečijih igrališta, 7 sportskih terena i 3 teretane za vežbanje na otvorenom. I u toku ove godine nastavljeno je sa radovima na uređenju i sanaciji, zelenih i rekreacionih površina prilikom kojih se koriste najsavremeniji materijali i poštuju strogo propisani standardi kada je u pitanju oprema koja se postavlja na javnim zelenim površinama, sa posebnim osvrtom na kvalitet sportskih i dečjih rekvizita.

Komunalna inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove tokom proleća 2017. g. je izvršila kontrolu komunalnog reda na dečjim igralištima postavljenih na javnim zelenim površinama koje su predate na održavanje JKP „Zelenilo Beograd“. Osim kontrole urednosti i ispravnosti rekvizita za igru, kontrolisane su i ograde oko igrališta, drugi mobilijar na zelenim površinama - klupe, đubrijere i sl., zelene površine, slivnici i šahtovi na zelenim površinama, urednost i ispravnost stubova javnog osvetljenja, kao i parkiranje na javnim zelenim površinama.

Kontrolom je bilo obuhvaćeno 1290 dečjih igrališta na teritoriji 10 centralnih gradskih opština. Neuredni i neispravni rekviziti za igru zatečeni su u 89 igrališta za decu, a u 1202, rekviziti su zatečeni u ispravnom stanju. Za otklanjanje svih utvrđenih nedostataka doneto je 159 rešenja i dato je 98 naloga kroz zapisnik.

Tokom 2018.g., kontrola igrališta je vršena po prijavama.

Komunalna inspekcija je nadležna da proverava da li su igrališta postavljena u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu, odnosno da li su postavljena na osnovu odobrenja nadležnog organa i urednost i ispravnost opreme i rekvizita, u smislu čistoće i oštećenja.

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta usvojen i objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 63/18 od 17. avgusta 2018. godine, stupio je na snagu 25. avgusta 2018. godine, a počeće da se primenjuje od 23. novembra 2018. godine. Očekujemo da će do tada biti određeno koji organ će biti nadležan da vrši kontrolu primena odredaba pravilnika, navodi se u saopštenju koje smo dobili od Gradske uprave grada Beograda.