Bolesti zavisnosti kod maloletnika u Smederevu

|   Život
Konzumiranje "trave" dovodi do poremećaja reproduktivnih organa u smislu nemogućnosti ostvaljanja potomstva

<>Svakodnevno smo u prilici da govorimo  o zavisnosti maloletnika od tableta, alkoholizma  ili psihoaktivnih supstnci. Kolika je ta zavisnost,  da li se povećava ili smanjuje i u kom procentu, o situaciji u Smederevu razgovaramo sa dr Dejanom Dimitrijevićem, psihijatrom u Opštoj bolnici Sveti Luka. <>„Broj zavisnika u Smederevu raste, to je ono što je i svetski trend. Otkako je sveta i veka i još pre 4 hiljade godina pre nove ere,  bila je poznata zloupotreba  psihoaktivnih supstanci. U zavisnosti od kulture, dominiraju različite psihoakivne supstance. U Srbiji je sve više politoksikomana, to znači da koriste više od jedne psihoktivne supstance.  Srbija se nalazi na raskršću puteva od istoka prema zapadu, tako da  većina narkotika koji dolaze sa istoka i prolaze na zapad, prolaze kroz  našu zemlju. Na sreću, po nekim podacima  koje imam, svega  2 do 3 odsto tih psihoaktivnih supstanci se zadržava na teritoriji naše zemlje. Kada govorimo o psihoaktivnim supstanama, prvo govorimo o karakteru zavisnika, govorimo o supstanci koja se zloupotrebljava i o samom sociumu, odnosno društvu koje nas okružuje i kako ono reaguje na te stvari. <>-Da li možemo da kažemo o kakvoj ličnosti je reč,  ko poteže za upotrebom, odnosno zloupotrebom psihoaktivnbih supstanci ? <>„Do sedamdesetih godina  mahom je to bila populacija starijih adolescenata i srednjih godina. Kako je vreme prolazilo i broj psihoaktivnih suspstanci se povećavao na tržištu, ta granica je sve niža i niža. Sa alkoholom se obično počinje po nekim podacima obično još u šestom razredu osnovne škole,  a na neke teže stvari se počinje i pre srednje škole. Najzastupljenije psihoaktivne supstance  su  alkohol,  potom ove  najnovije  sintetske droge koje se javljaju na našem tržištu, to su ekstazi tablete, zatim trava kao takva, gde je možda i  najveći broj registrovanih, negde 3 0 osto je probalo , ali na sreću taj broj je manji od onih koji su nastavili  sa zloupotrebom.   Kasnije se  prelazi na „teže“  narkotike, na kokain i heroin. <>-Vi ste u prilici da lečite bolesnike. Koji su to najekstremniji primeri iz vaše prakse ?<>„Ekstremni primeri u smislu doze uzimanja  recimo kod alkoholizma.   Imao sam pacijenta koji je konzumirao 20 litara piva dnevno. Došao je u teškom kliničkom stanju, telesnom stanju  gde su jetra krenula da otkazuju, te smo ga lečili telesno,  uz pomoć drugih kolega, što psihoterapijskim tretmanom  . Posle nekih mesec dana,  on je ušao u remisiju, znači  da je bio u zadovoljavajućem stanju. Medjutim,   ako nastavi da konzumira alkohol, jetra sigurno idu u cirozu. <>-Što se zloupotrebe  tableta tiče, kakvo je tu vaše iskustvo ? <>„Najčešće se zloupotrebljavaju bezodiazepini, pošto su jedno vreme mogli da se kupe u slobodnoj prodaji. Država je uradila to što je uradila, time jeste smanjena, ali nije prekinuta zloupotreba benzodiazepina sa alkoholom. Tu su  vodeći  bensedin , bromazepan , zatim xalol i hipnotici, odnosno lekovi za spavanje. Ono što je karakteristično generalno za društvo je da više zloupotrebljavaju  psihoaktivne supstance da bi pobegli od realnosti, uspostvili san ili smanjili  anksioznost , ne baveći se nekim drugim stvarima koje su same po sebi prirodne, tipa fizičkom aktivnošću, ili druženjem. Tako da bi to i bio savet da se ne zloupotrebljavaju bezodiazepini,  već da se čovek  fizički aktivira i da se druži , samim tim da se ne oseća usamljenim u savremenom društvu. <>-Što se podele droga tiče na lake i teške, da li je bezazleno uzimati lake droge ? Obično mladi koji upotebljavaju travu kažu da je reč o lakoj drogi i da to nije neki problem u smislu da postanu zavisni, odnosno da je lako  isščupati se  tog poroka. <>„To je samo urbana legenda. To je više ulična podela na lake i teške droge. Ne postoji podela na lake i teške droge. Dali ste primer kanabisa, odnosno trave. Trava utiče na reproduktivne organe. Ljudi koji godinama zloupotrebljavaju travu dolaze u situaciju, ako su muškarci da ne mogu da ostave potomstvo, zbog toga što nemaju aktivne spermatozoide. Kod žena je druga stvar u pitanju. Jajne ćelije koja se stvaraju nisu funkcionalne . S druge strane, kanabis daje teške psihoze, to su stanja potpunog gubitka realnosti.  Zbog dugotrajne inhalacije, pošto se najčešće uzima pušenjem, može da dovede do teških posledica, naročito na plućima, dobija neizlečivu bolest, tako da čovek postaje invalid.   <>-Šta možemo da apelujemo, poslebno na roditelje,  kako i na koji način da kontrolišu svoju decu ?<>„Ako se nekada narkomanija, odnosno toksikomanija vezivala za pojedine pokrete, na primer za rok pokret, da upozorim roditelje da to više nema veze sa tim. Znači nema veze sa vrstom muzike, tipom društva gde se  ljudi  kreću, socijalnim statusom, imaju li novca ili ne.  Treba da poznaju svoje dete, treba da primete da li je dete promenilo svoj način ponašanja. Mladi ljudi su sami po sebi oni koji vole da eksperimentišu , pa se iz nekog osećaja da nisu dovoljno adekvatni, pridružuju takvim grupama, da bi pokazali svoju hrabrost ili pripadnost grupi ili da bi ostali u grupi koja to konzumira. Obično su promene raspoloženja, promene ponašanja , povlačenje,  prvi znaci da nešto nije u redu. Ne mora da znači da je to zloupotreba psihoaktivnih supstanci, ali da nešto nije u redu. Potom se kreće sa sitnim kriminogenim ponašanjem da bi se došlo  do supstance. To su neki prvi alarmantni znaci,  zbog kojih bi roditelji trebalo da reaguju i da dovedu decu na pregled, poučio je dr Dejan Diitrijević, psihijatar u Opštoj bolnici Sveti Luka u Smederevu.   

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar