Glas mladih u demokratskim procesima

|   Info
U Raški je održan sastanak, kome su prisustvovali predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije, Opštine Raška, Kancelarije za mlade Raška i predstavnici Udruženja psihologa iz Novog pazara, u okviru projekta "Glas mladih u demokratskim procesima".
Foto: televizija Kopernikus

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku Kraljevine Švedske, a u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji" sprovodi strukturirani dijalog u pet opština i gradova u Srbiji među kojima je i Raška. Cilj je da mladi i donosioci odluka na lokalnom nivou na strukturirani način razgovaraju o temama koje su bitne mladima i dogovaraju se oko potencijalnih rešenja. Krovnu organizaciju mladih Srbije čini 95 članica, sa teritorije naše zemlje. Cilj joj je zagovaranje boljeg položaja mladih  ljudi u Srbiji:

- Ovo je deo jednog šireg projekta "Glas mladih u demokratskim procesima" koji KOMS realizuje zajedno sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Kraljevine Švedske. Ovo je druga godina projekta. I u prvoj godini projekta sam takođe bio u Raškoj gde sam razgovarao sa srednjškolcima i sa predstavnicima opštinske uprave o generalnom položaju mladih i mehanizmima koje opština ima da sprovodi omladinsku politiku.  Danas je princip nešto drugačiji, odnosno implementiramo nešto sa nivoa EU što se zove strukturirani dijalog gde je ideja da mladi zajedno sa licima zaduženim ispred  opštinske uprave za omladinsku politiku zajedno razvijaju određene programe i politike kako bi popravili položaj mladih. Raška je jedna od pet opština u Srbiji koja je učestvovala u celom programu i danas smo na sastanku gde će u stvari ono što je dobijeno od mladih kao određeni ulazni parametri u smislu šta su njihovi problemi pokušati da u razgovoru sa opštinskom upravom rešimo, odnosno dođemo do potencijalnih rešenja za ono što mlade muči - rekao je Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih.  Prošle godine sam u tzv. Karavanu mladih obišao deset jedinica lokalne samouprave u Srbiji i Raška je na mene ostavila jedan od najboljih utisaka posebno među opštinama koje sam obišao i na svakom koraku mogu da kažem da predstavljam Rašku kao primer dobre prakse, jer negde nije samo poenta ono što vam kažu predstavnici kancelarija za mlade. Ja sam video da ta kancelarija radi da funkcioniše u razgovoru sa srednjoškolcima i sa mladima. Kada vi od njih dobijete dobre informacije, kada oni potvrde, odnosno kada oni kažu  da je kancelarija za mlade zaista ono što bi trebala da bude, to je servis za njih, onda znate da kancelarija za mlade u Opštini Raška radi svoj posao kako treba.

Sastanku u Raški prisustvovali su sekretar opštine Slobodan Ristović, šefica kabineta predsednika opštine Maja Vujanac i članovi Veća. U rešavanju problema i potreba mladih veoma je bitna saradnja sa jedinicama lokalne samouprave:

Bez njih bi bilo nemoguće. Oni su ti koji donose odluke, koji raspodeljuju sredstva i koji u krajnjem slučaju odlučuju i kreiraju politike za mlade, tako da ne može se voditi omladinska politika bez predstavnika jedinica lokalne samouprave. Zato i danas jesmo ovde da razgovaramo i nadam se da ćemo doći do rešenja i da ćemo doći do razumevanja Opštinske uprave - kaže Stojanović.

Kroz razgovore i rad sa mladima Kancelarije za mlade, iskazana je potreba za zdravstvenim savetovanjem, pa su tako u rad uključeni i predstavnici Udruženja psihologa iz Novog Pazara:

Naše aktivnosti će biti individualnog i grupnog tipa, pošto u Udruženju  psihologa u Novom Pazaru  već je osnovano omladinsko psihološko savetovalište  i već pružamo savetodavno terapijske usluge koje su individualnog i grupnog karaktera i isto to ćemo sprovoditi i u Raškoj. Drago nam je što je Kancelarija za mlade prepoznala potrebu za psihološkim osnaživanjem mladih i nadam se da ćemo zajedničkim snagama uspeti to da ostvarimo, osnivanjem ovog razvojnog savetovališta - istakla je  Milena Mutavdžić iz Udurženja psihologa Novi Pazar.

Krovna organizacija mladih Srbije i u narednom periodu nastavlja aktivnosti na rešavanju problema i potreba mladih.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar