Godina bezbednosti i zdravlja na radu

|   Info
Tokom 2018. godine zabeležena su 53 smrtna slučaja na radu, što je znatno više nego prethodnih godina. Ministar za rad i direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu održali su sastanak sa pravnim licima i preduzetnicima koji imaju licencu za rad i pokušali su da im ukažu na propuste koji su se desili prethodne godine. Nakon sastanka Zoran Đorđević resurni ministar najavio je da očekuje da se naredne nedelje usvoji predlog da ova godina bude godina bezbednosti i zdravlja na radu.
foto:Tv Kopernikus

Ministarstvo rada i Uprava za bezbednost i zdavlje na radu održali su sastanak sa pravnim licima i preduzetnicima kojima je ministarstvo izdalo licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u želji da se skrene pažnja na ovu oblast i posao kojim se bave. Direktorka Uprave potvrdila da je  prethodnih godinu dana oduzeto 6 licenci za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu jer ta pravna lica nisu radila posao u skladu sa zakonom. Ministar Zoran Đorđević izjavio je da je ideja i prioritet Vlade Republike Srbije da poboljšaju uslove a samim  tim i bezbednost i zdravlje na radi naših radnika .

U prethodnom periodu napravljena je zbirka propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Marina Futurilo, direktorka Uprave za bezbednsot i zdravlje na radu  izjavila je da 344 pravna lica i preduzetnika imaju licencu za rad a da je nadzorom utvrđeno da je svega 30 posto pravnih lica obavljalo svoj posao u skaldu sa zakonom za ostale koji nisu naložene su mere za otklanjanje nedostataka.

Ministar Đorđević je u svom obračanju medijima dodao da posledice večeg broja smrtnih slučajeva na radu su mnogo veća radna angažovanost i veći broj gradilišta. Đorđević takođe smatra da ne treba i ne sme to da nam bude opravdanje za bilo koju povredu ili smrtni slučaj na radu.