„Izmeniti nacrt zakona o zaštiti podataka ličnosti“

|   Info
Društvo sudija Srbije smatra da bi i treću verziju Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koja prema navodima Ministarstva pravde predstavlja „usaglašen tekst sa komentarima Evropske komisije i Jurodžasta (Eurojust)“, trebalo u velikom obimu izmeniti, a rešenja prilagoditi pravnom sistemu Republike Srbije.
Foto: Pixabay

 

Izvor: Fonet

Pitanje je da li će i ovakvim predloženim zakonskim rešenjima biti omogućeno građanima – da ostvare Ustavom garantovana prava, između ostalih i prava na privatnost i na pravnu sigurnost, a sudovima – da nesmetano funkcionišu u uslovima koji bi bili pažljivo razmotreni pre uspostavljanja dodatnih nadležnosti, navodi se u saopštenju Društva sudija.

Načelni komentar Društva sudija i dalje ostaje da ovaj Nacrt treba u velikom obimu izmeniti, a rešenja prilagoditi pravnom sistemu Republike Srbije.

Društvo sudija ukazuje da su države članice EU pripremale svoje pravne sisteme za primenu Opšte uredbe tokom dve godine od njenog usvajanja i da ih, prateći njenu primenu, i sada njoj prilagođavaju.

Zbog toga je jasno da Opštu uredbu EU treba razumeti u njenoj celovitosti, imajući u vidu svrhu njenog donošenja i pristupiti donošenju zakona ne tako što će biti prepisana načelna rešenja, već na taj način što će se zakonom uspostaviti takva rešenja koja će omogućiti da zaživi „duh“ Opšte uredbe EU, a da to ne predstavlja smetnju za celovitost i nesmetano funkcionisanje pravnog poretka Srbije.

Kao i u svojim komentarima koje je 15. januara ove godine dalo na prethodnu verziju ovog zakona, Društvo sudija ukazuje da je i ova verzija Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pisana na način koji i pravni stručnjaci teško prate, sa velikim brojem izuzetaka od pravila, sa pominjanjem organa koji pojedinačno nisu određeni, formulacijama koje otvaraju mogućnost širokog tumačenja (npr „u meri u kojoj je to moguće“, „ako je primenjivo“.

Sve to predstavlja primer propisa koji je teško primeniti u praksi na dosledan način, što će neminovno uzrokovati donošenje različitih odluka u sličnim slučajevima, ocenilo je Društvo sudija navodeći pojedinačno samo primedbe koje se odnose na sudstvo.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar