Kako prepoznati organski proizvod

|   Život
Osnovna četiri načela, standardi biološke poljoprivrede tj. organske hrane koja je propisala IFOAM – najvažnija međunarodna organizacija koja objedinjuje organski pokret su: zdravlje, ekoloogija, pravednost, nega i zaštita.

Malo je poznato da se priča o organskoj hrani ne završava na zelenišu i hlebu. Postoji organsko meso, sir i mleko, ali u Srbiji gotovo da nema onih koji bi se upustili u tako zahtevnu i skupu proizvodnju. Za stoku je potrebno obezbediti organsku hranu, voditi računa o kvalitetu vode, o materijalima od kojih se prave objekti za te životinje. 

  Kupac treba da zna i da prepozna organski proizvod. Danas se termini poput eko, bio, organik koriste i za proizvode koji nisu proizvedeni metodama organske proizvodnje, izjavio je Milan Prostran, agroekonomskianalitičar gostujući u Srbiji online

Organska hrana dakle treba da održava i podstiče zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete kao jedne i neodvojive celine. Treba da se zasniva na živim ekološkim sistemima i ciklusima, da sarađuje sa njima, da ih podržava i da im pomaže da se održe. Da gradi odnose koji osiguravaju pravednost – s obzirom na zajedničku sredinu i šanse koje pruža život. Organskom proizvodnjom treba upravljati na oprezan i odgovoran način, kako bi se zaštitilo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i prirodne sredine.