Anketa - Koliko je zatrovana hrana koju jedemo?!

|   Info
Kada na nekoj od zelenih pijaca, pa i smederevskoj, ovih dana vidite ponudu na tezgama, na prvi pogled ova godina je i bogata i rodna, a i kvalitet nije loš. Koliko je to, međutim, stvar vremenskih prilika, a koliko primene pesticida i drugih agrotehničkih mera, to najbolje znaju proizvođači. Međutim, ono što je nas, pre svega, interesovalo jeste - šta i kakvu hranu jedemo?

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.