Kako žive stari u Srbiji

|   Info
Materijalna uskraćenost stanovištva u Srbiji se sa povećanjem starosti povećava, za razliku od EU gde se smanjuje sa godinama starosti. U Srbiji nesto manje od polovine ljudi starijih od 75 godina je materijalno uskraćeno, za razliku od EU gde je ovaj procenat svega 12, 8%., pokazuju istrazivanja SeCons grupe za razvojnu inicijativu.
foto:Tv Kopernikus

 

Srbija se nalazi među evropskim zemljama koje beleže najveći udeo starijih u stanovništvu i smatra se jednom od najstarijih populacija u svetu. U Srbiji je među najstarijom populacijom najizraženija i rodna razlika: čak 25,2 odsto žena starijih od 75 godina ižloženo je teškim oblicima materijalne uskračenosti u odnosu na 16,5% muškaraca istog starosnog doba.I ako oba pola u ovom životnom dobu su u nezavidnoj situaciji,žene češće nego muškarci nisu u mogučnosti da samostalno troše manje količine novca bez konsultacije sa drugima.

Stopa rizika od siromaštva u Srbiji značajno je viša od prosečne stope razlike od siromaštva u EU.I u EU, kao i u Srbiji, starije stanovništvo, posebno mlađe, ima niže stope rizika od siromaštva nego stanovništvo do 64 godine

U odnosu na EU u Srbiji je nečto veće učešće starijih osoba koje tvrde da u porodici ili među prijateljima imaju osobu sa kojom mogu da podele probleme. Kada je u pitanju postojanje osoba na koju mogu da se oslone, što znači da mogu da dobiju podršku u obavljanju različitih aktivnosti, slika je nešto nepovoljnija.U ovom aspektu socijalnih mreža podrške stanovništva u Srbiji generalno pokazuje manju zastupljenost osoba koje imaju na koga da se oslone u odnosu na Stanovništvo EU.

Stanovništvo u Srbiji nalazi se među njastrijim populacijama globalno, demografski pokazatelji ukazuju na proces daljeg intezivnog starenja usled niskog nataliteta. Potrebno je da se planira izrada i donošenje nove Strategije o starenju za naredni period , koja bi na celovit način pristupala unapređenju različitih aspekata života starijih osoba.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar