Nadležnost Centralne banke

|   Info
Narodna banka Srbije saopštila je danas da je Srbija na Međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, u kojoj centralna banka ima rukovodeću ulogu.

 

Izvor: FoNet

Srbija je otvorila i pregovaračko poglavlje 18 – Statistika, čime je trenutno otvoreno 16 poglavlja, od ukupno 35, od kojih su dva privremeno zatvorena, navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije je koordinisala rad pregovaračke grupe 17 u procesu analize i upoređivanja relevantnog domaćeg pravnog okvira sa EU zakonodavstvom, odnosno oceni njihove usklađenosti i izradi detaljnih planova za usklađivanje, u okviru pregovaračke pozicije

Pregovori u okviru tog poglavlja tiče se usaglašavanja domaćeg zakonodavstva u oblasti ekonomske i monetarne politike sa pravnim tekovinama EU.

Otvaranje poglavlja 17 treba shvatiti kao pripremu Srbije da efikasno učestvuje u ekonomskom dijalogu sa EU putem koordinacije nacionalnih ekonomskih politika, zajedničkog planiranja integracija privreda, podsticanje privrednog rasta, obezbeđivanje radnih mesta i unapređenja
konkurentnosti domaće privrede.

Cilj je da se država, kao funkcionalna tržišna ekonomija, osposobi za integraciju na EU tržište i da bude u stanju da izdrži kompetitivne pritiske na njemu uz stabilne javne finansije i održiv ekonomski rast, dodaje se u saopštenju.