Prezentacija vodiča Zaštita ličnih podataka

|   Info
Zaštita ličnih podataka je izuzetno važna i predstavlja jedno od temeljnih prava svakog građanina, rečeno je u Nišu na prezentaciji vodiča Zaštita ličnih podataka i novinarski izuzetak. Vodič je izrađen u okviru američke agencije USAID sa namerom da medijsku zajednicu u Srbiji obavesti o sadržaju novih pravila i načinima na koji zakonske odredbe utiču na rad medija.